Zelená přeprava

GLS klade důraz na trvalou udržitelnost poskytovaných služeb balíkové přepravy a jako vůdčí firma oboru si je vědoma své mimořádné zodpovědnosti k životnímu prostředí a společnosti. V praxi to znamená poskytovat zákazníkům kvalitní služby balíkové logistiky a zároveň respektovat a aktivně prosazovat zásady udržitelného rozvoje v souladu s potřebami ochrany životního prostředí pro další generace.

Ve své zprávě o udržitelnosti poskytuje GLS informace o vývoji, včetně klíčových údajů o jeho přínosu pro vyvážené prostředí.

Stáhnout Zprávu o udržitelném rozvoji

Ekologické doručování na elektrokole GLS v Praze

GLS aktivně podporuje pilotní projekt Hlavního města Prahy na realizaci cyklodepa v prostorách parkoviště na Florenci. Od listopadu 2020 tak každý den doručuje kurýr GLS část balíků v historickém centru města zcela bezemisně na nákladním elektrickém kole.

Pracovníci GLS vysazují stromy podél silnice, aby kompenzovali emise uhlíku

Program ThinkGreen

V rámci programu ThinkGreen GLS usiluje o kompenzaci negativních dopadů balíkové přepravy na životní prostředí.

Dodávky dodávek elektrické zásilky GLS se nabíjejí v depu poháněném sluneční energií

Naše zodpovědnost

GLS usiluje o dosažení udržitelného komerčního růstu s důrazem na ochranu životního prostředí.

Sestava elektrických dodávkových dodávek GLS, trojkolek a nákladních kol

ThinkGreenService

Pomocí této služby odesílatelé přispívají ke kompenzaci emisí CO2 produkovaných při doručování balíků.