ThinkGreenService

Pomocí služby ThinkGreenService odesílatelé mohou přispívat ke snižování emisí CO2, které jsou produkovány při doručování balíku. Při volbě této služby je ke každému odeslanému balíku připočítáván příplatek ve výši odpovídající nákladům na snížení emisí vzniklých při jeho přepravě.

Výnos z této služby GLS investuje do nevládních projektů výsadby dlouhověkých volně rostoucích stromů v krajině České republiky. Výsadby jsou realizovány obcemi a sdruženími po celé České republice. Projekt je řízen ve spolupráci s organizacemi Sdružení Krajina a Sázíme stromy, z.ú.

Výhody služby

Ochrana životního prostředí snižováním emisí
Snížení ekologické stopy z vlastní činnosti
Od 1.000 balíků za rok certifikát ekologické přepravy
Možnost vysadit stromy podle vlastního přání

Možné kombinace

Pracovníci GLS vysazují stromy, aby kompenzovali emise C02

Program Climate Protect

GLS přijímá opatření k ochraně životního prostředí a v rámci programu Climate Protect se snaží snižovat negativní dopady balíkové přepravy na životní prostředí.

ebike gls

Naše zodpovědnost

GLS zastává holistický přístup k udržitelnému rozvoji a usiluje o dosažení udržitelného komerčního růstu s důrazem na ochranu životního prostředí.

elektro autíčko

Zpráva o udržitelném rozvoji

Ve zprávě o udržitelném rozvoji GLS informuje o cílech, aktivitách a pokroku v oblasti udržitelného rozvoje.