ThinkSocial

Lidé rozdílných etnických původů, kultury, náboženství i pohledu na svět pracují v GLS. Ocenění, respekt a pochopení v zacházení se zaměstnanci a partnery představují jeden ze základních principů skupiny GLS. Další klíčový komponent této oblasti představuje intenzivní spolupráce a komunikace s přepravními partnery, kteří jménem GLS vyzvedávají a doručují balíky.

Oblasti podpory

Skupina GLS považuje rozvoj personálu a zaměstnanců za klíčový pilíř zabezpečení udržitelného a úspěšného rozvoje zaměstnanců a celé společnosti.

Od nejvyššího managementu společnosti až po řadové zaměstnance jsou všichni členové GLS zavázáni pomáhat lidem v nouzi a potřebným. Pobočky GLS napříč Evropou podporují vybrané dobročinné a sociální projekty v následujících oblastech:

Školení a profesní rozvoj
Školení a profesní rozvoj

GLS se zavázala umožnit vzdělávání a rozvoj příštím generacím. Mladým lidem je poskytováno nezbytné odborné školení, zaměřené především na praxi. Zaměstnancům skupina GLS nabízí příležitosti profesního rozvoje a účasti na vedení firmy.

×
Sociální aktivity
Sociální aktivity

GLS využívá specifické struktury jednotlivých zemí k podpoře vybraných aktivit v konkrétním sociálním prostředí. Pobočky GLS podporují různé charitativní projekty s jejich národními a regionálními činnostmi.Například, přeprava zásilek zdarma je poskytována na podporu dětské charity. Dále sponzoring na podporu nadací lidem s mentálním či tělesným postižením. Mnoho dep GLS finančně podporuje mateřské školky, školy, nemocnice, hospice a další neziskové organizace.

×
Sponzorování kultury a sportu
Sponzorování kultury a sportu

Od roku 2012, je skupina GLS oficiálním logistickým partnerem Evropské filmové akademie a poskytuje přepravu v souvislosti s Evropskými filmovými cenami. GLS Rakousko, podporuje LET'S CEE Filmový festival ve Vídni. GLS Německo je logistickým partnerem Německé filmové akademie – aktivní v oblasti Německých filmových cen a ocenění filmových nováčků FIRST STEPS.

GLS Belgie, se angažuje v sociální oblasti v kombinaci se sponzoringem belgického národního fotbalového týmu. Zaměstnanci, partneři a lidé se zdravotním postižením jsou přizvání na každé utkání na domácí půdě týmu. V mnoho zemích GLS depa podporují místní sportovní kluby.

×

Ocenění za přínos společnosti

Díky dlouholetým snahám v oblasti sociální a ochrany životního prostředí byla společnost GLS Czech Republic vyznamenána prestižním oceněním v místě svého sídla v Kraji Vysočina. Cena Společensky odpovědná firma Kraje Vysočina za rok 2017 byla udělena hejtmanem Jiřím Běhounkem za trvalé prosazování principů udržitelného rozvoje a sociální zodpovědnosti.

prize

Podporované projekty v České republice