Přepravní štítky

Přepravní štítky a informace na nich uvedené jsou základním stavebním kamenem evropské přepravní sítě GLS.

Pouze balík správně označený přepravním štítkem je možné spolehlivě doručit. V případě chybně vytištěného, poškozeného, duplicitního nebo odlepeného adresního štítku nastává riziko zpoždění přepravy nebo v krajím případě chybného doručení na jinou adresu.

Přepravní štítky standardně obsahují následující údaje:

Přepravní číslo balíku a čárový kód
Číselné označení doručujícího depa a kurýra
Adresu příjemce a odesílatele
Kódy služeb (FlexDeliveryService - FDS, ThinkGreenService - TGS, atd.)
Částku pro úhradu dobírky
Označení vícekusové zásilky (např.: 1/3, 2/3, 3/3)

Zásady označení balíku přepravním štítkem

Pouze jeden štítek na balík

Pokud je krabice pro přepravu použita opakovaně, veškeré staré štítky musí být z balíku odstraněny, a to včetně štítků, kterými je balík opatřen v průběhu předchozí přepravy nebo skladování. Starý štítek by neměl být pouze přelepen novým, skenery v takovém případě mohou mít problém při načítání čárového kódu.

Vytištění štítků spolehlivou tiskárnou na vhodný podklad

Štítek je nutné vytisknout nesmazatelně na samolepící papír či etiketu určenou výrobcem pro daný materiál balení. Při tisku na obyčejný papír a následném lepení může snadno dojít k poškození nebo ztrátě štítku.

Správné umístění štítku

Přepravní štítek by měl být viditelně nalepen na největší ploše balíku tak, aby nebyl deformovaný podkladem nebo ohnutý přes okraj balíku.

Každý štítek je unikátní

Každý balík v síti GLS je označený vlastním přepravním štítkem s unikátním číslem zásilky, podle kterého je sledován. Proto není možné štítky kopírovat, tisknout znovu nebo elektronicky přeposílat.

Standardní formát přepravních štítků

Při tisku přepravních štítků pomocí online přepravních systémů GLS lze využít následujících formátů:

Thermo 85 x 85 mm (role)
Thermo 97 x 147 mm (role)
Lepící štítky 4 ks na A4
Lepící štítky 1 ks na A6

Přepravní štítky všech používaných formátů lze na vyžádání získat přímo od zákaznického servisu GLS.

Zákaznický servis GLS: tel.: +420 567 771 111 ; e-mail.: info@gls-czech.com

Uživatel Gls na notebooku se připravuje na tisk štítku

Software pro tisk adresních štítků

Přepravní štítky lze tisknout pomocí software GLS Online, GLS Connect, MyGLS, e-Balíku a vlastního API řešení.

Více informací