Embargo při zasílání

Naši zákazníci zasílají každodenně zboží po celém světě, nicméně řada zemí a mezinárodních organizací, včetně Evropské unie, zavádí určitá omezení toho, co můžete zasílat určitým jednotlivcům, organizacím nebo do určitých zemí, obecně nazývaná jako embargo.

Embargo může mít mnoho podob, avšak všeobecně je zaměřeno na to, aby určité zboží, služby, finance a znalosti nebyly dodávány určitým příjemcům. Je Vaší odpovědností zkontrolovat, zda položka, kterou byste chtěli zaslat, neporušuje nějaká sankční ujednání či embargo. Jestliže porušíte pravidla embarga, může poskytovatel přepravy s Vašimi zásilkami naložit mnoha různými způsoby včetně likvidace. Můžete rovněž čelit vyšetřování ze strany příslušných úřadů.

Kde se mohu dozvědět více informací?

Jestliže zasíláte zboží z České republiky, pak internetové stránky Finančního analytického úřadu a Celní správy ČR poskytují důležité informace, včetně dalších odkazů na důležité informace zveřejněné Spojenými národy (OSN) a Evropskou unií (EU).

V posledních letech sem patřily zejména níže uvedené země. Nicméně seznam se mění a měli byste před odesláním jakékoliv zásilky zkontrolovat aktuální status země.

Afghánistán, Ázerbájdžán, Arménie, Bělorusko, Barma (Myanmar), Bosna a Hercegovina, Burundi Čína, Demokratická republika Kongo, Egypt, Eritrea, Guinejská republika (Konakry), Guinea- Bissau, Haiti, Irán, Irák, Jemen, Pobřeží slonoviny, Severní Korea, Libanon, Libérie, Libye, Mali, Moldavsko, Nikaragua, Rusko, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Jižní Súdán, Súdán, Sýrie, Tunisko, Ukrajina, Venezuela a Zimbabwe.

Pro každou z těchto zemí mohou existovat omezení týkající se zasílání určitého typu zboží. Je to často zboží, které může být použito pro armádní účely nebo zboží s dvojím užitím. Pokud podáváte zásilku do jakékoliv země, na kterou se vztahuje embargo, musíte se ujistit, že je tam dovoleno dané zboží zasílat.

Vláda vede seznamy osob a organizací (např. bank nebo dodavatelů veřejných služeb nebo teroristických organizací), na které se vztahují embarga na vývoz z České republiky.

Zásadně je zakázáno těmto osobám a organizacím poskytovat jakékoliv ekonomické zdroje, např. jim zasílat hotovost, šeky, nebo zboží.

Často se jedná o osoby a organizace spojené s, nebo sídlící ve výše uvedených zemích. Přesto se mohou nacházet kdekoliv na světě, včetně ČR. Pokud chcete zaslat jakékoliv zboží jednotlivci nebo organizaci uvedeným na těchto seznamech, měli byste vyhledat odbornou právní pomoc.

Více informací je k dispozici na webu Finančního analytického úřadu zde .

Výše uvedené upozornění nemůže být považováno za právní radu a nelze jej považovat ani za vyčerpávající popis pravidel embarga, která se vztahují na Vás, nebo na zboží, které zasíláte.