Export do celních oblastí

V rámci zasílání exportních balíků do zemí mimo EU došlo k přechodu na nový elektronický portál, který je nyní nutné využívat pro všechny balíky zasílané do celních oblastí.

Celní elektronický portál

Tento portál umožňuje zadání vývozních informací, přiložení faktury, případně vystaveného Vývozního doprovodného dokladu a odeslání dat.

S přechodem na tento systém již není možné zajistit vystavení celních vývozních dokumentů (VDD) přes GLS, musejí být elektronicky přiloženy do systému již vystavené.

Tento portál umožňuje používat vlastní API. Dosavadní způsob předávání dat a podkladů již nebude akceptován.

Pro vytvoření přístupu na celní portál nás kontaktujte na email info@gls-czech.com.

Export do Norska

Od 1. 1. 2024 je nutné, aby odesílatelé, kteří posílají zboží do Norska (celní oblasti), uváděli digitálně (zadáním do celního portálu) i fyzicky na fakturu VOEC číslo (VAT on eCommerce), pro zboží, jehož hodnota je nižší než 3.000 NOK. Pokud nebude VOEC číslo uvedené, vznikne riziko zpoždění a dalších poplatků včetně toho, že příjemci budou muset znovu zaplatit DPH, když zboží překročí hranice.

Při zadávání dat do celního portálu využije odesílatel pro balík s použitím VOEC čísla dodací podmínky 18 - DDP a číslo VOEC zadá v části 2 – Vývozce, do položky – GB VAT / IOSS Registration No. / VOEC. Pro zboží s hodnotou vyšší než 3.000 NOK zůstává postup stejný a dodací podmínka 18 – DDP není povolena.

Více informací najdete zde: Sending goods under the VOEC scheme - The Norwegian Tax Administration (skatteetaten.no) .

Seznam celních oblastí

Norsko

Celá země

Celá země

Pouze některé ostrovy. Vždy je nutný Vývozní doprovodný doklad.

 • Andorra
 • Ceuta (51xxx)
 • Melilla (52xxx)
 • Kanárské ostrovy (35xxx, 38xxx)
 • Tenerife
 • Gibraltar
 • Santa Maria

Pouze některé oblasti. Vždy je nutný doklad T2L.

 • San Marino (47800-47900)
 • Vatican (00120-00129)
 • Livigno - IT271101

Užitečné informace

 • Při kalkulaci přepravy vždy vycházejte z vaší platné cenové nabídky, vyměřené celní poplatky společnost GLS nikdy nezná a nedokáže je ovlivnit. Vždy záleží na celním úřadě v cílové celní destinaci.
 • V případě zajištění přepravy exportních zásilek se vždy seznamte s aktuální právní úpravou cílové země.
 • V případě, že řešíte exportní přepravu poprvé nebo si nejste jisti, neváhejte se obrátit na Zákaznické oddělení GLS a ověřit si, zda nedošlo ke změně procesů při zadávání celních dat a odesílání balíků.

Přehled exportních destinací a přepravních časů