Balení zásilek

Správné balení musí odpovídat charakteru, velikosti, hmotnosti a odolnosti odesílaného zboží. Jedině tak lze zajistit doručení neporušeného zboží.

Manuál balení ke stažení

Rozměrová a hmotností omezení

Při balení zboží je třeba se vyvarovat:

Volného pohybu zboží v krabici

Dostatečným množstvím výplňového materiálu (např. bublinkové fólie) lze předejít volnému pohybu zboží v krabici.

Přímého dotyku zboží s vnějším obalem

Aby se zabránilo přímému dotyku zboží s kartonovou krabicí, je nutné zboží zabalit např. do bublinkové fólie, nebo jej od přepravního kartonu oddělit jiným výplňovým materiálem.

Vzájemného dotyku zboží

Pokud je v balíku více kusů zboží, je potřeba je od sebe oddělit výplňovým materiálem.

Spojování jednotlivých balíků

V případě, že je potřeba odeslat více balíků, je nutné odeslat každý balík samostatně – balíky nelze svazovat, ani je k sobě jinak spojovat.

Nepravidelného tvaru balení

Balík musí mít pravidelný tvar a musí být stohovatelný.

Balení do fólií či pytlů

Zboží musí být zabaleno v kartonové krabici.

Na co je potřeba dbát při balení zboží

Zásilka musí během přepravy odolat zátěži při nakládání, třídění a přepravě po válečkových dopravnících.

balení balíku

Rozměrová a hmotnostní omezení

Jaká jsou omezení, kterým balíky v přepravě GLS podléhají?

štítky

Adresní štítky

Jaké adresní štítky lze pro přepravu balíků použít?