Reklamace

Míra ztrát a poškození balíků je u GLS díky použití moderních a bezpečných technologií trvale na velmi nízké úrovni.

Pokud i přes veškerou péči, kterou zásilkám věnujeme, dojde ke vzniku škody na přepravovaném zboží, řídí se její likvidace přehledným Reklamačním řádem GLS, který podrobně popisuje tuto oblast v souladu s platnou legislativou a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami GLS.

Reklamaci vůči GLS uplatňuje smluvní partner dle zasilatelské smlouvy (Příkazce), tj. objednatel a plátce přepravy u GLS.

Reklamace se podává písemně na korespondenční adresu, nebo na email

reklamace@gls-czech.com

Stáhnout Reklamační řád