Nedoručená zásilka

Míra nedoručených balíků konečným příjemcům je díky spolehlivým přepravním procesům a systému neustálého sledování zásilek u GLS velmi nízká.

V případě, že příjemce neobdržel očekávaný balík, doporučuje GLS držet se následujícího postupu:

Zkontrolovat SMS a e-mailovou schránku (včetně složky hromadné pošty a spamu), zda opravdu nedošla žádná zpráva o aktuálním stavu přepravy, případně s uvedením důvodu nedoručení či s odkazem na online aplikaci DeliveryManager.

Pokud příjemce doposud neobdržel SMS nebo e-mailovou zprávou přepravní číslo balíku od odesílatele ani od GLS, musí si je u odesílatele vyžádat. Bez přepravního čísla balíku není schopna GLS podat jakékoliv informace.

Pomocí přepravního čísla balíku zjistit online stav balíku na sledování zásilek.

Kde je můj balík?

Zákaznické oddělení GLS je na základě přepravního čísla balíku schopno sdělit více informací nebo sjednat nové doručení balíku.

Kontakty

Poškozená zásilka

Míra poškození nebo ztrát balíku je u GLS díky použití moderních manipulačních a bezpečnostních technologií trvale na nízké úrovni. Přesto není možné v procesu průmyslového zpracování zásilek toto zcela vyloučit.

  • Příjemce může zásilku s výhradou převzít. O rozsahu poškození je kurýr povinen na místě sepsat škodový zápis, jehož kopii obdrží i příjemce. Poškozený vnější/transportní obal není důvodem k reklamaci. V případě poškozeného obsahu balíku, se příjemce musí neprodleně obrátit na odesílatele zásilky, který s GLS vyřeší reklamaci.
  • Příjemce může zásilku zcela odmítnout. GLS vrátí balík zpět odesílateli, který poté domlouvá s příjemcem další postup v plnění objednávky.

  • Příjemce se musí neprodleně obrátit na odesílatele, respektive na objednatele přepravy u GLS, který u GLS uplatní reklamaci zboží.