Integrace doručení do výdejního místa

Služba ShopDeliveryService

Pomocí této služby lze zaslat balík přímo na výdejní místo kdekoliv v České republice i v některých zahraničních zemích.

Pro implementaci této služby je nutné znát unikátní označení (ID) vybraného výdejního místa. Toto ID pak zašlete jako parametr služby způsobem, kterým s námi běžně komunikujete. K získání takového ID je možné postupovat několika způsoby. Pokud používáte vlastní systém pro tisk štítků, tak je nutné uvádět místo skutečné adresy příjemce, adresu výdejního místa. Jméno skutečného příjemce se uvádí jako kontaktní osoba. Protože informace na štítku a v datech musí být shodné, adresa výdejního místa je uvedena v datech i na štítku.

Jak správně prezentovat GLS v košíku? Srovnání typů výdejních míst

Návod na implementaci ShopDeliveryService

Využijte snadné integrace do většiny e-shopových platforem pomocí návodu ke stažení v PDF nebo online průvodce níže.

Návod ke stažení

Vlastní řešení

Informace o všech výdejních místech může být stažena v XML souboru a pomocí toho lze vytvořit vlastní řešení. Odkaz níže lze použít pro denní aktualizaci seznamu výdejních míst (k aktualizaci těchto souborů dochází jednou denně v nočních hodinách).

Seznam výdejních míst je dostupný pro následující státy:

 • Česká republika - CZ
 • Slovensko - SK
 • Slovinsko - SL
 • Maďarsko - HU
 • Chorvatsko - HR
 • Rumunsko - RO

Seznam výdejních míst ve výše uvedených zemích lze získat zadáním zkratky dané země do proměnné "ctrcode".

Využití mapy výdejních míst

Mapa se nachází na odkazu: https://maps.gls-czech.cz/

Do URL je možné přidávat další proměnné, které ovlivňují vzhled mapy, nebo její chování. Níže se nachází výčet včetně detailního popisu.

Výchozí pozice na mapě

• Proměnná: p

• Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz/?p=průmyslová,jihlava

• Výchozí hodnota: poloha předána prohlížečem / proměnná ctrcode / Česká republika

Proměnná „p“ při inicializaci mapy vyhledá zadanou adresu a přiblíží tak, aby na mapě bylo vidět nejméně čtyři nejbližší výdejní místa. Takto ostatně funguje vyhledávání přes text box přímo na stránce. Pokud uživatel dá stránce dodatečná oprávnění a prohlížeči se podaří zjistit pozici uživatele, tak ji automaticky nastaví jako výchozí hodnotu. Pokud je nastavena proměnná „p“ je automatické zjištění polohy ignorováno a bude zobrazena zadaná poloha v proměnné „p“.

Volba země pro výdejní místa

• Proměnná: ctrcode

• Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz/?ctrcode=SK

• Výchozí hodnota: CZ

Takto lze na mapě zobrazit výdejní místa dané země. Není možné zobrazit více zemí současně. Dostupné hodnoty jsou: CZ, SK, SI, HU, HR, RO.

Volba jazyka

• Proměnná: lng

• Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz/?lng=en

• Výchozí hodnota: výchozí jazyk země zvolené v proměnné ctrcode

Jazyk na mapě lze upravit právě touto proměnnou. Defaultně je nastavený jazyk zvolené země. Připomínáme, že defaultní země je CZ.

Dostupné hodnoty jsou: en, cs, sk

Zobrazení výdejních míst

• Proměnná: sid

• Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz/?sid=58601-HERKLOVAHE

• Výchozí hodnota: null

Přes proměnnou „sid“ můžete rovnou při inicializaci mapy zobrazit detail zvoleného výdejního místa. Jako hodnotu této proměnné se předává ID výdejního místa, který se má zobrazit na mapě okamžitě po její inicializaci.

Pokud je proměnná „sid“ nastavena, jsou ignorovány ostatní určení polohy (pozice z prohlížeče nebo přes proměnnou „p“).

Tlačítko pro zvolení výdejního místa

• Proměnná: find

• Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz/?find=1

• Výchozí hodnota: 0

Pokud proměnné „find“ přiřadíte hodnotu 1, bude se v okně s detailem výdejního místa zobrazovat tlačítko pro výběr. Toto je nutné, pokud používáte metodu výběru výdejního místa přes odkaz (viz níže).

Adresa na vrácení vybraného výdejního místa

• Proměnná: returnUrl

• Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz?returnUrl=https://google.com

• Výchozí hodnota: null

Pokud používáte výběr výdeních míst přes odkaz (viz níže). Můžete specifikovat adresu, kam se mají data vrátit. Pokud není tato proměnná nastavena, jsou data vrácena na stránku, ze které jste přišli. Pokud používáte předání dat odkazem, doporučujeme mít tuto hodnotu vždy nastavenou.

Vrácení předaných hodnot

• Proměnná: encodeVar

• Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz/?encodeVar%20=vaSeDaTa

• Výchozí hodnota: null

Do této proměnné můžete vložit data, která budete chtít vrátit spolu s informacemi o zvoleném výdejním místě. Je silně doporučeno používat nějaké kódování Vašich dat.

Vypnutí skupin

• Proměnná: nogroup

• Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz?nogroup[]=1&nogroup[]=5

• Výchozí hodnota: null

Takto lze na mapě vypnout skupiny výdejních míst, které nechcete zobrazit, podle oboru jejich hlavní činnosti. Všechny skupiny jsou funkční pouze v případě České republiky (ctrcode=CZ). U ostatních zemí jsou funkční pouze skupiny 17 a 18 (vypnutí AlzaBoxů a ostatních boxů).

Seznam skupin v následujícím seznamu:

1. Auto-moto
2. Zahradní technika
3. Stavba / Dílna / Železářství
4. Domácí potřeby / Galanterie
5. Hračky / Papír
6. Knihy
7. Fashion / Obuv
8. Sport / Outdoor
9. Dětské zboží/Kočárky
10. Chovatelské potřeby
11. Potraviny / Občerstvení
12. Elektro
13. Čerpací stanice
14. Lékárna
15. Drogerie / Parfumerie
16. Služby pro spotřebitele
17. AlzaBox
18. GLS Parcel Box

Pokud chcete nabídnout zákazníkům mapu výdejních míst GLS ve vašem e-shopu, můžete využít připravenou implementaci pomocí iFrame.

Po kliknutí na tlačítko "Vybrat výdejní místo GLS" se zobrazí mapa v iFrame přes celou stránku e-shopu. Po vybrání výdejního místa se okno automaticky zavře.

Vstupní proměnné

 • ctrcodeGls: dostupné hodnoty jsou: CZ, SK, SI, HU, HR, RO
 • lngGls: dostupné hodnoty jsou: en, cs, sk
 • nogroupGls: dostupné hodnoty viz. VYPNUTÍ SKUPIN, ukázka: 1,3,5
 • closeBtn (dostupná hodnota 1) - zajistí zobrazení křížku na zavření widgetu
obrázek

Výstupní pole

 • <input type="hidden" id="psGlsId" /> (identifikační číslo ParcelShopu, nutné pro objednání služby)

Objekt Výdejní místo

Skládá se z objektu, který obsahuje informace o výdejním místě a pole s objekty, které obsahují otevírací dobu v každém dni v týdnu.

 • detail - Objekt obsahuje detaily o výdejním místě.
 • opentime - Pole obsahuje sedm objektů, které představují otevírací dobu v jednotlivých dnech v týdnu.
 • psFoto - Pokud je dostupné foto zvoleného výdejního místa, bude zde zakódované v base64.

Pole Opentime

Obsahuje sedm objektů představující dny v týdnu a v tabulce níže lze vidět obsah objektů.

 • day - Anglický název dne v týdnu.
 • open - Otevírací doba.
 • midbreak - Přestávka v otevírací době.

Objekt detail

 • address - Adresa výdejního místa, včetně čísla popisného
 • city - Město
 • contact - Kontaktní osoba výdejního místa
 • ctrcode - Země v ISO kódu
 • email - Kontaktní email na výdejní místo
 • geolat - Zeměpisná šířka
 • geolng - Zeměpisná délka
 • info - Doplňkové informace o výdejním místě
 • iscodhandler - Říká, zda je možné poslat do výdejního místa balík na dobírku
 • isparcellocker - Říká, za se jedná o Parcel Shop (hodnota „f“) nebo Parcel Box (hodnota „t“)
 • name - Jméno výdejního místa
 • paybybankcard - Říká, zda je možná platba kartou
 • pclshopid - Identifikační číslo výdejního místa
 • phone - Kontaktní telefon do výdejního místa
 • vendor_url - Internetová adresa provozovatele výdejního místa
 • wheelchairAccess - Indikuje, zda se jedná o výdejní místo s bezbariérovým přístupem
 • zipcode - Poštovní směrovací číslo
 • holiday - Dovolená

Doporučená šířka ifame je > 690px. Zde je link, který můžete použít pro svůj iframe:

Po kliknutí na tlačítko „Vybrat výdejní místo“ bude z iframe odeslána zpráva rodičovskému oknu. Jak zprávu zachytit a zpracovat můžete vidět v ukázce v následující kapitole. Vrácen bude objekt „parcelshop“, který se skládá z objektu „detail“ a „opentime“.

 • Pozor, proměnná „find“ musí mít hodnotu 1!

Umístěte na Vaše stránky tlačítko/link na naše rozhraní pro výběr výdejního místa a nechte si od této stránky vrátit informace o výdejním místě, který si zvolí přímo Váš zákazník na přehledné mapě. Tomuto rozhraní můžete předat také Vaše data (například vyplněný formulář) a rozhraní je vrátí spolu s informací o vybraném výdejním místě.

Je nutné mít zapnuté tlačítko pro potvrzení výběru výdjeního místa. Do proměnné encodeVar pak vložíte své vyplněné formuláře, které Vám budou vráceny na stránku, ze které jste se na naši mapu přišli. Velice doporučujeme mít vyplněnou i URL, na kterou data vrátit – dosáhnete tak lepší stability Vaší aplikace.

Doporučujeme mít alespoň takto připravený link:

 • https://maps.gls-czech.cz/?find=1&returnUrl=https://seznam.cz&encodeVar=vaseData

Po stisku tlačítka pro výběr výdejního místa budete vráceni na adresu v proměnné returnUrl (pokud ji nevyplníte, budete vráceni na url, ze které jste na mapu přišli). Přes metodu GET budou vráceny hodnoty v proměnné encodeVar a také následující hodnoty zvoleného výdejního místa:

 • id – identifikační číslo ParcelShopu, nutné pro objednání služby
 • name – název ParcelShopu
 • address – adresa (ulice č.p.)
 • city – město
 • zipcode – poštovní směrovací číslo

Pro objednání služby stačí znát pouze ID ParcelShopu. Ostatní informace můžete poskytnout zákazníkovi například v emailu, SMS zprávě, nebo jiným způsobem, který uznáte za vhodný.

Přenesení služby do systémů GLS

Vždy potřebujete znát ID výdejního místa, kam chcete balík poslat. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte it@gls-czech.com.

Import přes XML soubor

<Services>
<Service Code="PSD">
<Info>
<ServiceInfo InfoType="INFO" InfoData="26711-GLSCZ_DEPO47" />
</Info>
</Service>
</Services>

Import přes CSV soubor

Do sloupce, kde importujete služby vložte následující text:

• PSD(26711-GLSCZ_DEPO47)

Kde „26711-GLSCZ_DEPO47“ je ID zvoleného ParcelShopu. Odkaz na stažení ukázkového csv souboru naleznete zde .

Službu PSD není možné kombinovat s dalšími službami, jako např. FDS (FlexDeliveryService) nebo FSS (FlexDeliveryService – SMS). Tyto služby nejsou spolu kompatibilní a při importu by aplikace zobrazovala
chybovou hlášku.

Použití v API

U API postupujte vždy podle aktuální dokumentace, kterou máte k dispozici. Ale i zde platí, že jako parametr služby se zadává ID zvoleného ParcelShopu. Nejnovější dokumentaci pro MyGLS API můžete stahovat zde .

Import do e-Balíku

V případě, že používáte náš B2B portál e-Balík, můžete importovat zásilky směrované do výdejního místa tak, že do sloupce číslo osmnáct (Služba ParcelShopDeliver) vložíte ID zvoleného výdejního místa.

• 26711-GLSCZ_DEPO47

Příklady implementace

Srovnání typů výdejních míst

GLS Parcel Shop, GLS Parcel Box a AlzaBox
Informace o službě ShopDeliveryServiceGLS Parcel ShopGLS Parcel BoxAlzaBox
Popis výdejního místaExterní výdejní místo (prodejna)Vlastní balíkomat GLSExterní balíkomat firmy Alza
Aktuální dostupný počet v tuzemsku1.4853801.300
Plánovaný počet v tuzemsku k 3/20251.905860850
Úložení doba (dny)533
Možnost prodloužení úložní dobyAnoAnoAno
Maximální hmotnost balíku (kg)101010
Nejdelší strana balíku (cm)1005050
Platba dobírky hotově ve výdejním místěAnoNeNe
Platba dobríky kartou ve výdejním místěAnoAno u "Blue line"
Ne u "Solar Green line"
Ne
Platba dobírky online přes GoPayAnoAnoAno
Postup v případě, že není možné balík do výdejního místa doručit.Kurýr se individuálně domluví s příjemcem a balík doveze na adresu nebo do jiného výdejního místa schváleného příjemcem.
Avizace po přijetí balíku do systému GLSPouze e-mail
Avizace po doručení balíku do výdejního místaEmail a SMS
Upomínka příjemce opakovanými výzvami v případě nevyzvednutí balíkuEmail a SMS
Přijetí balíku k další přepravě bez štítkuNeNeNe
Přijetí balíku k další přepravě se štítkemAnoAnoNe
Cena přepravyStejná pro všechna výdejní místa
Možnost v nákupním košíku odděleně zobrazit balíkomaty a kamenná výdejní místaAno, prostřednictvím více klientských účtů, každý účet individuální nastavení, v rámci účtu možné vypnout skupiny výdejních míst
Mapa výdejních míst https://maps.gls-czech.cz/
Návod na přidání výdejních míst do nákupního košíku e-shopu Viz. výše