Pre ľudí dneška a zajtrajška

Ľudia z rôznych etnických prostredí, kultúr, náboženstiev a svetových názorov pracujú pre GLS. Ocenenie, rešpekt a porozumenie pri jednaní so zamestnancami a partnermi sú jedným z kľúčových princípov skupiny GLS.
Ďalším kľúčovým komponentom z hľadiska spolupráce je intenzívna komunikácia s dopravnými partnermi, ktorí zabezpečujú zber a doručovanie balíkov v mene GLS.
Skupina GLS považuje rozvoj zamestnancov za kľúčový pilier z hľadiska zabezpečenia udržateľného úspechu spoločnosti a jej zamestnancov.
Okrem toho sa vedenie a pracovná sila zaväzujú pomáhať ľuďom v núdzi. Dcérske spoločnosti GLS v Európe a Severnej Amerike podporujú vybrané iniciatívy v ich spoločnostiach.

Školenie a profesionálny rozvoj

GLS podporuje rozvoj mladých zamestnancov pomocou kvalitného a prakticky relevantného školiaceho programu. Skupina GLS poskytuje svojim zamestnancom individuálne príležitosti na školenie a vedenie. Napríklad v Nemecku GLS školí odborníkov na CEP, IT profesionálov, profesionálov v oblasti kancelárskej komunikácie a integráciu IT systémov. V spolupráci s univerzitami aplikovanej vedy sa ponúka duálny študijný kurz v oblasti riadenia logistiky a podnikovej informatiky. Portfólio profesionálneho rozvoja je doplnené programom podnikového riadenia podniku.

Spoločenské aktivity

GLS využíva svoje štruktúry špecifické pre jednotlivé krajiny na podporu vybraných iniciatív v každom štáte. Národné dcérske spoločnosti GLS podporujú početné charitatívne projekty organizovaním regionálnych a celoštátnych iniciatív. Medzi ne patrí bezplatná preprava zásielok pre asistenčné organizácie a sponzorovanie nadácií pre ľudí s vývojovým alebo fyzickým postihnutím. Na miestnej úrovni poskytujú depá finančnú podporu mnohým materským školám, nemocniciam a iným charitatívnym inštitúciám. Ďalšie aktivity nájdete na webových stránkach dcérskych spoločností GLS, ako aj v správe o zodpovednom podnikaní skupiny.

Sponzorovanie kultúry a športu

Ako súčasť modernej spoločnosti sa GLS zapája do športových a kultúrnych projektov. V niektorých prípadoch sú tieto sponzorstvá kombinované so sociálnym záväzkom. Napríklad GLS Belgium sponzoruje belgické národné futbalové mužstvo a do každej domácej hry tímu sú pozvaní zamestnanci, partneri a ľudia so zdravotným postihnutím.