Podnety na prešetrenie, reklamácie, sťažnosti

Prosím, vyberte jednu z možností:

Nahlásiť reklamáciu o škode

Nahlásiť podnet na preverenie nelokalizovaného balíka

Nahlásiť podnet na preverenie dobierky

 

Sťažnosť

Reklamačný poriadok

Amortizačná tabuľka