Ako medzinárodne pôsobiaci poskytovateľ balíkových služieb GLS Group predstavuje čestnú súťaž, integritu a zodpovednosť.
looking into mirror
 

Kódex podnikateľského správania

Kódex podnikateľského správania tvorí základ všetkých obchodných aktivít skupiny GLS. Okrem toho to predstavuje záväzok skupiny GLS voči svojim akcionárom.

muž v strednom veku, držiaci žltú prilbu

Kódex správania dodávateľa

GLS od svojich dodávateľov očakáva, že budú rešpektovať normy stanovené v tomto Kódexe správania dodávateľa, implementovať ich pomocou vhodných opatrení a dodržiavať ich pri svojich obchodných aktivitách.

 
 mladý muž a žena pozerajú do tabletu
 

Zákon o modernom otroctve

General Logistics Systems B.V. (GLS) je súčasťou IDS plc. IDS plc sa zaviazala zohrávať svoju úlohu pri predchádzaní akémukoľvek výskytu moderného otroctva vo svojom obchodnom a dodávateľskom reťazci. Prečítajte si vyhlásenia IDS Modern Slavery Act.

 dieťa so žiarovkou

Environmentálne štandardy

Ochrana zdrojov a znižovanie emisií má v GLS kľúčový význam. Spolu so svojimi zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi sa chce GLS stať jedným z popredných poskytovateľov udržateľných doručovacích služieb.

 

Zaviedli sme systém whistleblowing/ombudsmana, aby sme zabezpečili, že zamestnanci, obchodní partneri a tretie strany môžu nahlásiť akékoľvek obavy z trestných činov a podobných závažných priestupkov.

Advokát Dr Rainer Buchert

Kaiserstraße 22
60311 Frankfurt am Main
Nemecko

Kontakt

Tel: +49 69 710 33 330 or +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-Mail: kanzlei@dr-buchert.de

Dr. Buchert nebude brať do úvahy sťažnosti, ktoré nie sú trestnoprávneho alebo podobného závažného charakteru. V prípade pochybností poradí, ako postupovať.

Všetky sťažnosti sú dôverné. Povinnosť mlčanlivosti zo strany zákonných právnikov od doktora Bucherta vyžaduje, aby nezverejnil identitu volajúcich bez ich výslovného súhlasu urobiť inak. Má tiež právo odmietnuť poskytnúť dôkazy (vrátane totožnosti oznamovateľov), ak o to požiada súd. Sťažnosti ombudsmanovi budú postúpené spoločnosti GLS až po získaní súhlasu sťažovateľa.