Brexit

Váš export do Veľkej Británie je v bezpečných rukách pomocou GLS!

USMERNENIE k balíkom posielaných do Spojeného kráľovstva

Tovar, ktorý je určený na vývoz z EÚ do Spojeného kráľovstva, podlieha colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám.


K zabezpečeniu hladkej prepravy je potrebné spoločnosti GLS Slovakia v deň expedovania balíka:

- zaslať na email customsdoc@gls-slovakia.sk elektronický vývozný doklad vystavený colným úradom a súčasne aj elektronickú faktúru

- zadať si colné údaje cez webovú aplikáciu Customs Portal (prístupové údaje si vyžiadajte na email adrese customsdoc@gls-slovakia.sk , zadajte kontaktný email a ID číslo)

Naša spoločnosť službu colnej deklarácie pri vývoze aktuálne neponúka a každý odosielateľ si ju zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Žiadame, aby ste na vývozný doklad použili kód colnice výstupu z EÚ: DE003401

Tovarová faktúra by mala spĺňať tieto náležitosti:

je preložená do anglického jazyka
je v nej definovaný odosielateľ a príjemca

vrátane kontaktov (email, tel. číslo)

povinne obsahuje EORI číslo odosielateľa

(https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI)

povinne obsahuje EORI číslo príjemcu, ak sa jedná o B2B zásielku
pri hodnote tovaru ≤ 135 GBP (bez DPH a prepravného) povinne obsahuje anglické daňové číslo (GB VAT no.)

príjemcu alebo odosielateľa (číslo prideluje anglický daňový úrad HMRC)

položky tovarov sú detailne rozpísané

(colná tarifa, popis tovaru, krajina pôvodu tovaru, počet kusov danej položky tovaru, hodnota položky tovaru bez DPH vrátane prepravného, hrubá hmotnosť, čistá hmotnosť)

dodacia podmienka (incoterms)

definuje, či colný poplatok, colný dlh, DPH znáša odosielateľ alebo príjemca

pečiatka firmy, podpis
uvedené číslo balíka

(ku ktorému faktúra patrí, aby bolo možné dokumenty jednoducho spárovať)

Zásielky - všeobecné informácie

Zásielky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené požiadavky, budú bezodkladne vrátené späť odosielateľovi bez možnosti refundácie prepravných nákladov.

Aktuálne je možné zasielať jeden balík, prípadne viac balíkov na jedného príjemcu. Na zabezpečenie hladkého spracovania môže tovarová faktúra obsahovať maximálne 30 HS kódov (čísiel colnej tarify).

Váš vývoz do Veľkej Británie je však vždy s GLS v bezpečí.