Ochrana životného prostredia

Ochrana nášho životného prostredia je hlavnou zásadou spoločnosti.

V roku 2008 spoločnosť GLS začala svoju environmentálnu iniciatívu s cieľom koordinovať a aktívne podporovať rozmanitú škálu aktivít v rámci skupiny GLS.

Ciele: zodpovedné nakladanie so zdrojmi, zníženie až úplná eliminácia emisií a optimalizácia separácie odpadu.

Vo všetkých oblastiach spoločnosti myslíme a konáme ekologicky: od plánovania dopravy a budov, až po jednotlivé pracoviská.

GLS dodávka v lese s iniciatívou Climate protect GLS dodávka v lese s iniciatívou Climate protect

♻️Doručovanie balíkov cez GLS Slovakia je teraz ešte ekologickejšie.♻

Ochrana životného prostredia je dôležitým strategickým zámerom programu „Climate Protect“ – myslime ekologicky.

V rámci tejto stratégie sme už v roku 2021 osviežili flotilu našich vozidiel o 21 elektrických dodávok eSprinter, ku ktorým v roku 2022 pribudne ďalších 20 elektrických vozidiel.

Budú bezemisne doručovať v Bratislave a vo všetkých krajských mestách na Slovensku.

Vozidlo eSprinter sa po praktickom a úspešnom testovaní stalo pre kuriérov ideálnym riešením.

V budúcnosti GLS Slovakia plánuje flotilu svojich elektrických vozidiel ďalej rozširovať.


Green Responsibility Green Responsibility

Strom ako symbol života – Sadíme budúcnosť

GLS Slovakia sadí zelenú budúcnosť.

Spoločnosť GLS Slovakia v spolupráci s nadáciou Ekopolis založili projekt Sadíme budúcnosť, pretože v ňom vidí zmysel do budúcnosti. Stromy, ktoré sa vysadia dnes, budú slúžiť v budúcnosti ako kompenzácia uhlíka.

Podstatnou myšlienkou projektu je aj podpora iniciatív a aktivít miestnych komunít, ktoré sa do neho zapájajú.

Projekt je zároveň užitočným opatrením, ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy.

Ambasádormi – osobnosťami, ktoré sadia budúcnosť sú: Adela Vinczeová, Erik Baláž, Lucka Pašková a ďalší.

Naša stratégia GLS Clima Protect a naša udržateľná preprava balíkov sú založené na predchádzaní a znižovaní emisií skleníkových plynov a kompenzácii zostávajúcich vplyvov.

Opatrenia na ochranu klímy

V GLS Slovakia robíme všetko pre to, aby sme znížili množstvo CO2, produkovaného naším podnikaním. Vieme však, že nemôžeme okamžite zredukovať všetko. Preto sme zaviedli náš program kompenzácie emisií uhlíka Climate Protect, aby sme európskym zákazníkom kompenzovali nevyhnutné emisie, pochádzajúce z našich európskych prevádzok GLS a rovnako celú cestu balíkov GLS, od vyzdvihnutia až po doručenie do celého sveta.

Climate Protect emblem

Spojili sme sa so značkou ClimatePartner, aby sme podporili projekty, ktoré pomáhajú znižovať emisie.

V GLS Slovakia robíme všetko pre to, aby sme znížili množstvo CO2, produkovaného naším podnikaním. Vieme však, že nemôžeme okamžite zredukovať všetko. Preto sme zaviedli náš program kompenzácie emisií uhlíka Climate Protect, aby sme európskym zákazníkom kompenzovali nevyhnutné emisie, pochádzajúce z našich európskych prevádzok GLS a rovnako celú cestu balíkov GLS, od vyzdvihnutia až po doručenie do celého sveta. Spojili sme sa s ClimatePartner, aby sme podporili projekty, ktoré zabraňujú emisiám CO2.

Korporátne projekty

Projekt peruánskej Amazónie s najvyššou biodiverzitou na svete chráni 100 000 hektárov ( bola ohrozená výstavbou cesty Transamazonica) a tým ušetrí každý rok 660 000 ton uhlíka z atmosféry.

Projekt v brazílskej Amónií chráni emisie uhlíka tým že zabraňuje odlesňovaniu. Tento projekt chráni 148 000 hektárov pôdy a tým ušetrí 264 000 ton uhlíka.

Projekt v Indickom meste Džodhpur vďaka svojej púštnej polohe ponukol priestor na vybudovanie solárnej elektrárne. Tá ročne dodáva do siete 416 000 megawatthodín čistej energie. To ušetrí 393 000 ton CO2 ročne.

V indickom štáte Gudžarát výrazne prevažovala výroba elektricvkej energie z fosílnych palív. Projekt veternej elektrárne priniesli zlepšenie, kedže sa ročne ním ušetrí 145 000 ton CO2.

Lokálne projekty

Pre podporu zelenej budúcnosti pre budúce generácie sme sa stali Generálnym partnerom projektu - Sadíme budúcnosť od roku 2021, pretože v ňom vidíme zmysel, nakoľko nami vysadené stromy budú slúžiť v budúcnosti ako kompenzácia emisií.

Vozidlá
Conversion of the vehicle fleet

GLS zvyšuje palivovú účinnosť a znižuje emisie skleníkových plynov. Všetky vozidlá vo vozovom parku - t.j. vozidlá používané našimi dopravnými partnermi a interný podnikový automobil - sa postupne nahrádzajú ekologickejšími modelmi.

×
Elektrické vozidlá
Zvýšené používanie elektrických vozidiel

GLS sa čoraz viac obracia na alternatívne spôsoby doručovania. GLS Slovakia počnúc mesiacom apríl 2021 rozšírila svoju flotilu vozidiel o 21 elektrických dodávok eSprinter. Tieto vozidlá znižujú naše emisie a dopĺňajú náš existujúci vozový park.

×
Plánovanie dopravy
Transport planning

GLS využíva najmodernejšie plánovacie nástroje podporované IT na zlepšenie prevádzkových procesov a dopravných trás. Dĺžky cesty sa systematicky minimalizujú pomocou optimalizovaného plánovania trasy.

×
Stavby
Green construction

GLS stavia ekologickým spôsobom s environmentálnymi aspektmi výslovne zahrnutými do nových stavieb, výmeny budov a rozširovacích projektov. Využitie dažďovej vody, fotovoltaickej technológie, recyklovateľných stavebných materiálov a tepelných čerpadiel zohráva dôležitú úlohu.

×