Certifikovaná kvalita a udržateľnosť

GLS zaisťuje, monitoruje a zlepšuje kvalitu a udržateľnosť prostredníctvom celoeurópskeho systému riadenia kvality a životného prostredia.
Spoločnosť je certifikovaná podľa DIN ISO 9001: 2015 a 14001: 2015 spoločnosťou DEKRA, jedným z najväčších medzinárodných emitentov certifikácie riadenia.
Preto GLS spĺňa medzinárodne uznávané vysoké štandardy.

Ecovadis strieborná medaila
Úsilie GLS Group o udržateľnosť bolo v roku 2023 odmenené strieborným certifikátom EcoVadis.

Vplyv spoločnosti na životné prostredie ju zaraďuje medzi 7 % najlepších v odvetví poštových, kuriérskych a multimodálnych nákladných dopravných činností.

DEKRA ISO certificate 9001:2015
Pečať schválenia pre riadenie kvality

Naše komplexné zabezpečenie kvality zahŕňa presne definované pracovné procesy, smernice kvality s kontrolnými postupmi a pravidelnými auditmi. Ukazovatele kvality sú riadené priebežne.

Našu kvalitu garantujeme, kontrolujeme a zlepšujeme celoeurópskym systémom manažérstva kvality a spĺňame tak vysoké, medzinárodne uznávané normy podľa DIN ISO 9001:2015.

Stiahnite si ISO certifikáciu 9001:2015

DEKRA ISO certificate 14001:2015

Pečať schválenia pre environmentálny manažment

Pracujeme šetrne k životnému prostrediu a projekty udržateľnosti uvádzame do praxe vo všetkých národných pobočkách. Získali sme certifikáciu ISO 14001:2015 pre náš systém environmentálneho manažérstva vo všetkých európskych krajinách.

Táto celosvetovo platná a uznávaná norma je jedným z najdôležitejších kritérií environmentálneho manažérstva pre výrobné spoločnosti aj poskytovateľov služieb.

Stiahnite si ISO certifikát 14001:2015

Certifikácia EN 16258 pre výpočet CO2 na balík

V rámci program GLS Climate Protect počítame emisie na balík na základe normy EN 16258 (norma pre výpočet emisií skleníkových plynov v doprave a logistike). Zhoda s normou bola potvrdená spoločnosťou DEKRA.

Stiahnite si ISO EN 16258: 2012 certifikát

CDP - Projekt zverejňovania uhlíka

Projekt Carbon Disclosure Project je nezisková organizácia, ktorá zhromažďuje a zverejňuje environmentálne údaje spoločností na základe štandardizovaných dotazníkov.

GLS sa zúčastňuje na ročnom prieskume spolu so svojou materskou spoločnosťou Royal Mail.