Sťažnosť

Ak nie ste s našimi službami z akéhokoľvek dôvodu spokojný, dajte nám to vedieť. Nám to pomôže ďalej zlepšovať kvalitu našich služieb.

Podať sťažnosť online
 

Podať sťažnosť online

Prostredníctvom kontaktného formuláru, resp. poslaním emailu na: info@gls-slovakia.sk s uvedením čísla balíka pre rýchlejšie spracovanie podnetu.