GLS Fleksibilna dostava

Baš po tvojoj meri

Nakon naručivanja dostave Paketa, Primaoca obaveštavamo putem SMS-a i/ili e-maila da je Pošiljalac pripremio etiketu paketa, a poruci se dodaje link do menadžera isporuke, gde primalac može da upravlja daljom dostavom paketa.

Još jednu poruku šaljemo e-mailom ili SMS-om ujutru na dan isporuke i obaveštavamo o 3-časovnom vremenskom intervalu za očekivano vreme isporuke i na broj telefona dostavljača.

U slučaju neuspelog pokušaja isporuke, Primalac dobija elektronsko obaveštenje i može odmah da upravlja daljim kretanjem Paketa putem Interneta.

Preko menadžera isporuke moguće je izabrati jednu od pet opcija za fleksibilnu isporuku:

  • Isporuka u novom terminu
  • Dostava na drugu adresu
  • Davanje saglasnosti za ostavljanje Paketa na ugovorenom mestu bez potpisa Primaoca (ne odnosi se na Pakete sa plaćanjem otkupnine)
  • Lično preuzimanje paketa u najbližem regionalnom magacinu (depo) GLS-a
  • Odbijanje preuzimanja paketa.