Jeftinija i efikasnija dostava paketa

Prilikom pakovanja važno je razmisliti o vrsti prevoza koju ste odabrali. Standardi međunarodne ekspresne dostave strožiji su od drugih načina prevoza, poput prevoza u kontejnerima ili na paletama, u pogledu višestrukog rukovanja (utovar i istovar) i automatizovanog transportnog sistema/sistema za sortiranje s valjcima. Stoga je kvalitetno i adekvatno pakovanje u odnosu na vrstu prevoza ključno kada je u pitanju sprečavanje oštećenja. Usklađivanje pakovanja s veličinom i težinom predmeta prvi je korak ka jeftinijoj i efikasnijoj brzoj dostavi paketa.

Dobro pakovanje može eliminisati udarce i vibracije, osiguravajući da pošiljke stignu na odredište neoštećene.

Ambalažni materijal pruža najbolju zaštitu ako je prikladan težini i vrsti proizvoda stoga je ključno za zaštitu vaše pošiljke odabir pravog materijala.

Pošiljalac je dužan paket zapakovati na način da zaštiti njegov sadržaj, ostale pakete i radnike koji sa paketom rukuju.

Pakovanje mora osigurati sadržaj paketa na takav način da niko ne može pristupiti sadržaju bez oštećenja paketa.

paket

Ambalaža

GLS-u se mogu predati samo potpuno zatvoreni paketi koji štite sadržaj paketa, sprečavaju oštećenje ili oštećenje sadržaja, štite druge pakete i radnike tokom rukovanja paketima. Paketi iz kojih vire dugi i/ili oštri delovi nisu pogodni za transport. Pojedinačni paketi ne smeju biti međusobno povezani jer se mogu raspasti i na odredište će stići samo paket s oznakom paketa.

paket

Unutrašnje pakovanje

Sadržaj paketa, posebno staklo i boce, moraju biti odvojeni zaštitnim slojem dovoljno debelim da spreči oštećenja (npr. petoslojni karton, obloga od stiropora, folija s mehurićima). Molimo stavite zaštitni sloj na vrh, dno i na ivicu, ugao i strane paketa. Vraćene artikle za telekomunikacionu i drugu tehničku robu potrebno je poslati u originalnoj kutiji s odgovarajućim unutrašnjim punjenjem.

paket

Pritisak

Ispravno pakovanje u svakom slučaju odnosi se na spoljašnje i unutrašnje pakovanje, pri čemu se u spoljašnjem odgovarajućem pakovanju nalazi petoslojni karton otporan na vlagu ili identičan materijal koji zadržava oblik paketa. Dok se paketi slažu jedan na drugi, pakovanje mora biti čvrsto tako da može izdržati pritisak proporcionalan vlastitoj petostrukoj težini. Molimo ne ostavljajte prazan prostor u paketima, ispunite ga odgovarajućim punjenjem.

 

Opasna roba se ne može slati čak i ako je označena spoljašnjom oznakom opasne robe. Ako je proizvedeno tako da ne toleriše ADR, a pakovano je u ambalažu s nalepnicama koje se odnose na ADR, GLS će biti označen za ostatak paketa, isključujući pakete iz transporta, i obavestiće vas o lokaciji na kojoj se može pronaći.

GLS Serbia će kod paketa koji imaju natpis, oznaku ili nalepnicu koja ukazuje na neispravnost sadržaja ili pažljivo rukovanje paketom (npr. "lomljivo", "ova strana gore", "staklo", "ne vrti se", oznaka čaše koja označava lomljivi sadržaj, strelica koja označava položaj paketa tokom transporta, itd.), rukovati posebno oprezno. Korišćenje oznake "lomljivo" ne oslobađa pošiljaoca obaveze korišćenja unutrašnje i spoljašnje ambalaže koja je primerena vrsti robe, stoga GLS Serbia ne preuzima odgovornost za neadekvatno pakovane pakete bez obzira na oznaku "lomljivo".

GLS kurir ne vrši detaljnu proveru prilikom preuzimanja paketa i može odbiti preuzimanje očigledno neprikladnih (preteških, prevelikih, neadekvatno zapakovanih) paketa. Činjenica da je GLS Serbia preuzeo pošiljku ne znači da je pošiljalac paket zapakovao u skladu sa odredbama Opštih uslova poslovanja. GLS Serbia će, uz prethodnu saglasnost naručioca i uz prethodno prihvatanje troškova, naplatiti prepakovanje pošiljaka neprikladnih za dalju manipulaciju, ali ukoliko prepakovanje nije potrebno, pošiljke će biti upućene na dostavu. Naknada za manipulaciju takvim pošiljkama naplaćivaće se po paketu prema važećem cenovniku.

Zatražite više informacija

GLS korisnička podrška rado će vam pomoći dodatnim savetima za pakovanje.

Radno vreme službe za korisnike je od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati.