Informacije o kompaniji

General Logistics Systems d.o.o. Beograd

Pančevački put 152R, 11060 Beograd (Palilula)

PIB: 113194209

Matični broj: 21821284

Pretežna delatnost 5320 – Poštanke aktivnosti komercijalnog servisa

Registrovan u APR-u - Rešenje o usvajanju br. BD 69387/2022, datum objave 04.08.2022.

Osnovni kapital: 11.738.000,00 RSD, uplaćen u celosti

E-mail: office@gls-serbia.com

Telefon: +381 114412711

Odgovorne osobe: Đorđe Marković, direktor / Krisztina Tarnoczi, direktor

Računi broj 170-0030057700000-50, 170-0030057700002-44, 170-0030057700001-47 otvoreni kod Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd

Delatnost pružaoca usluga podleže službenom nadzoru Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Beograd, Ulica Palmotićeva br.2 11103 Beograd