GLS grupa aktivno traga za novim i primenjuje načine za smanjenje ekološkog uticaja, kao što to rade i naši lokalni transporteri. Cilj je iskoristiti resurse najefikasnije moguće kako bi se optimizovali procesi.

Vozila
Zamena voznog parka

GLS povećava energetsku efikasnost i smanjuje emisije gasa. Sva vozila u našem voznom parku kao i vozila naših transportnih partnera se postepeno zamenjuju sa više energetski efikasnim modelima.

×
Planiranje transporta
Planiranje transporta

GLS koristi najsavremenije instrumente planiranja kako bi podržala operativne procese i transportne rute. Dužina putovanja su sistemski smanjena preko optmizovanih planiranja ruta.

×
HUB
Zelena gradnja

GLS gradi na ekološki prihvatljiv način, sa ekološkim aspektom utemeljenim u novoj gradnji, zamenskim zgradama i projektima proširenja. Upotreba kišnice, fotonaponske tehnologije, reciklirajući gradjevinski materijali i toplotne pumpe igraju vrlo važnu ulogu.

×

Mi imamo holistički pristup ka održivosti

Ljudi i okolina u kojoj živimo su fokus naše odgovornosti. Preduzimamo tu odgovornost prema zaposlenima, prema društvu i prema okolini vrlo ozbiljno. Stoga aktivno utičemo na ispravnost, edukaciju i minimalni uticaj na životnu sredinu. Ostvarivši ove ciljeve mi takodje doprinosimo mobilnosti i dostupnosti dobara koji zapravo čine osnovu ekonomije. Naš cilj je da dostignemo održiv komercijalni uspeh dok pritom čuvamo okolinu za dobrobit budućih generacija.

električno vozilo električno vozilo

Sertifikovani kvalitet i održivost

GLS osigurava, nadgleda i unapređuje kvalitet i održivost sa kvalitativnim menadžmentom i menadžmentom za okolinu. Kompanija je sertifikovana u skladu sa DIN ISO 9001:2015 i 14001:2015 od DQS, jedan od najvećih internacionalnih izdavača sertifikata za menadžment. Kao takav GLS stiče internacionalno priznate standarde.

Naša ulaganja u održivost

Depoi i infrastruktura

Eksplicitno uzimamo u obzir ekološki i socijalni aspekt u svim novim zgradama, zamenskim zgradama i proširenjima. Zarad ekološki prihvatljivije opreme, investiramo u modernu ekološki prihvatljivu tehniku. Upotreba kišnice, solarnih panela, recikliranih građevinskih materijala, toplotnih pumpi kao i efikasne tehnologije osvetljenja i toplotno izolovanih objekata igra važnu ulogu.

Tranzicija voznog parka prema eVozilima

Cilj nam je postepeno prebaciti celokupni vozni park od minimalne ka nultoj emisiji gasa, kako vozila naših partnera tako i sopstvena vozila. Čak zidamo i neophodnu infrastrukturu za punjenje električnih vozila u našim depoima kako bi upotpunili našu tranziciju ka ekološkoj održivosti.

Lokalni mikro depoi

Kako bi se optimizovali transpotni procesi u gradu i kako bi se promovisale eko prihvatljive dostave bez emisije gasa u centru grada mi pravimo mikrodepoe. Odatle eVozila idu na dostavne ture. To spašava transportne rute, smanjuje buku i čuva ljude i okolinu.

Smanjenje transportnih ruta

Kako bi smanjili operativne procese i transportne rute računamo na najsavremenije IT instrumente za planiranje. Tako uspevamo sistemski da smanjimo transportne rute i tako umanjimo emisije gasa.

Osiguravanje klimatske kompenzacije

Naši trenutni projekti zaštite klime u saradnji sa ClimatePartner-om

Šta znači klimatska kompenzacija?

Klimatski neutralne su kompanije, procesi i proizvodi čije su emisije štetnih gasova izračunate i kompenzovane podržavanjem međunarodno priznatih projekata zaštite klime. Kompenzacija emisije štetnih gasova važan je korak u holističkoj zaštiti klime, uz izbegavanje i smanjenje.

Emisije uzrokovane transportom paketa i poslovnim aktivnostima kompenzuju se sertifikovanim projektima zaštite klime u saradnji sa našim partnerom. Trenutno podržavamo VCS/CCBS i Gold standard sertifikovane projekte u Južnoj Americi i Indiji.

Projekti Zaštite klime imaju 4 kriterijuma: dodatnost,bez dvostrukog računanja, trajna ušteda i regularna nezavisna provera. Kriterijum dodatnosti ne postoji u Evropi za mnogo projekata zbog raznih projekata finansiranja koji već pokrivaju ekonomski aspekt širenja obnovljivih izvora energije. Dvostruko računanje može biti izbegnuto samo ako se osigura da ušteda emisije štetnih gasova nije već uračunata negde drugde. Ušteda postignuta u Evropi se obično automatski dodaje nacionalnoj uštedi emisije štetnih gasova i tako doprinosi samo nacionalnom targetu određene zemlje i EU.