Climate Protect

Jako jeden z głównych graczy w branży logistycznej, Grupa GLS jest świadoma swojej odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa.

W 2008 roku rozpoczęliśmy inicjatywę ThinkGreen, która skupiała się na promocji ekologicznych postaw i rozwiązań wewnątrz firmy. Kontynuujemy te działania, ale cała Grupa GLS idzie dalej. W drodze do klimatycznej neutralności w 2020 roku uruchomiliśmy program Climate Protect, który obecnie stanowi integralną część naszej strategii rozwoju.

Koncentrujemy się przede wszystkim na ograniczaniu emisji CO2 poprzez m. in.:

- wzrost udziału w ramach dostaw ostatniej mili pojazdów zeroemisyjnych (busów elektrycznych i rowerów cargo)

- wykorzystanie na wybranych trasach długodystansowych niskoemisyjnych ciężarówek zasilanych LNG

- inwestycje w instalacje fotowoltaiczne na terenie naszych nieruchomości oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii

W 2045 chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną, co oznacza, że z roku na rok będziemy stopniowo redukować emisję CO2.

climate protect

Nasze podejście do CSR

Na podstawie wewnętrznej oceny GLS szczegółowo informuje o swoich bieżących celach, działaniach i postępach w wymiarze ekonomicznym, społecznym, środowiskowym i korporacyjnym.

climate protect

Certyfikacja jakości

GLS gwarantuje usługi najwyższej jakości, monitoruje i udoskonala swoje działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój poprzez ogólnoeuropejski system zarządzania jakością i środowiskiem. System ten został certyfikowany zgodnie z normami DIN ISO 9001:2015 i 14001:2015 przez DEKRA, jedną z największych i najbardziej szanowanych międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania. Certyfikacje te potwierdzają, że GLS spełnia rygorystyczne, uznane na całym świecie normy.

graphic graphic

W GLS angażujemy się w tworzenie lepszej przyszłości

Spójrz na zdjęcia pokazujące, jak robimy to na co dzień

electric van from GLS

Fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne, montowane na dachach hal magazynowych, które pozwalają na znaczącą redukcję zużycia energii z sieci.

electric van in polish mountains
energia odnawialna

Oświetlenie LED

Zużycie energii w żarówkach LED jest ponad 10 razy mniejsze niż w tradycyjnych. Wymiana oświetlenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszych obiektów pozwala nie tylko na oszczędność w zakresie kosztów zakupu energii, ale również w sposób bezpośredni wpływa na ograniczenie emisji CO2.

electric van

Busy elektryczne

Busy elektryczne obsługują regularne trasy w coraz większej ilości miast w Polsce. Takie pojazdy są zeroemisyjne, nie generują hałasu ani zanieczyszczeń.

evan

Energia z OZE

85% energii wykorzystywanej w naszych biurach i magazynach pochodzi z odnawialnych źródeł.

ładowarki do elektryków

Ładowarki pojazdów

Instalujemy ładowarki BEV w naszych obiektach, aby zwiększyć liczbę pojazdów elektrycznych w naszej sieci. Szczególnie zależy nam na instalacji ładowarek w oddziałach bazujących na energii odnawialnej, by wykluczyć wykorzystanie energii opartej na węglu.

skaner kurierski

Skaner kurierski

Autorska aplikacja na skanery kurierskie, której wdrożenie pozwoliło na oszczędność papieru na poziomie prawie 30% w ciągu roku.

rower kurierski

Rowery kurierskie

Zaprojektowane do obsługi centrów miast oraz Stref Czystego Transportu. Dzisiaj to kilkanaście rowerów na regularnych trasach w dużych miastach w Polsce.

eko bike