Climate Protect

Jako jeden z głównych graczy w branży logistycznej, Grupa GLS jest świadoma swojej odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa.

W 2008 roku rozpoczęliśmy inicjatywę ThinkGreen, która skupiała się na promocji ekologicznych postaw i rozwiązań wewnątrz firmy. Kontynuujemy te działania, ale cała Grupa GLS idzie dalej. W drodze do klimatycznej neutralności uruchomiliśmy program Climate Protect.

Ograniczanie emisji CO2, optymalizacja zarządzania odpadami i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów leżą w centrum tego programu. W 2045 chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną, co oznacza, że z roku na rok będziemy stopniowo redukować emisję CO2. Już teraz kompensujemy bieżącą emisję*, a w ciągu najbliższych lat zamierzamy ją znacząco obniżyć na każdej paczce.

* z wyjątkiem emisji wynikających z dojazdów pracowników do pracy oraz dóbr inwestycyjnych

climate protect

Nasze podejście do CSR

Na podstawie wewnętrznej oceny GLS szczegółowo informuje o swoich bieżących celach, działaniach i postępach w wymiarze ekonomicznym, społecznym, środowiskowym i korporacyjnym.

climate protect

Certyfikacja jakości

GLS gwarantuje usługi najwyższej jakości, monitoruje i udoskonala swoje działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój poprzez ogólnoeuropejski system zarządzania jakością i środowiskiem. System ten został certyfikowany zgodnie z normami DIN ISO 9001:2015 i 14001:2015 przez DEKRA, jedną z największych i najbardziej szanowanych międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania. Certyfikacje te potwierdzają, że GLS spełnia rygorystyczne, uznane na całym świecie normy.

Kompensacja klimatyczna

Niestety na razie nie jest możliwe zaprzestanie wszystkich działań mających negatywny wpływ na środowisko. Dlatego zdecydowaliśmy się kompensować to, czego nie możemy zredukować. Jako GLS Poland kompensujemy nasze emisje CO2*.

* kompensacja nie obejmuje emisji wynikających z dojazdów pracowników do pracy oraz dóbr inwestycyjnych

Kompensacja klimatyczna to sposób na zrównoważenie emisji CO2 powstających podczas obsługi i transportu paczek, poprzez udział w projektach klimatycznych, które redukują CO2 na całym świecie.

Kompensacja klimatyczna nie jest ostatecznym rozwiązaniem, ale stanowi uzupełnienie naszej ogólnej strategii redukcji CO2. Dopóki nie jest technologicznie możliwe całkowite wyeliminowanie emisji CO2 przy obsłudze i transportowaniu paczek, zdecydowaliśmy się na kompensację tego, czego jeszcze nie możemy zredukować.

Dbamy o świat, w którym wszyscy żyjemy, chcemy zostawić przyszłym pokoleniom planetę, na której da się mieszkać. Mamy ambicję, aby do 2045 roku zostać firmą zeroemisyjną. Aby to osiągnąć wymieniamy nasze samochody na elektryczne, kupujemy certyfikowaną energię ze źródeł odnawialnych i optymalizujemy zużycie energii wszędzie, gdzie to możliwe. Natomiast nie da się zredukować całej emisji CO2, jeśli nadal chcemy dostarczać paczki. Dlatego zdecydowaliśmy się kompensować emisje, których jeszcze nie możemy zredukować.

GLS Poland kompensuje swoją emisję dwutlenku węgla poprzez współpracę z partnerem prowadzącym projekty offsetowe.

Climate Partner tworzy projekty mające na celu zmniejszenie lub wychwytywanie dwutlenku węgla w różnych miejscach świata.

Jest to jedno z narzędzi, które można wykorzystać w celu osiągnięcia neutralności węglowej i opiera się na zasadzie globalnej emisji. Gdziekolwiek CO2 jest emitowany, ma taki sam wpływ na klimat. Podobnie zmniejszenie emisji w tym czy innym miejscu przynosi takie same korzyści dla naszej planety. W praktyce oznacza to, że emisja CO2 może być skompensowana gdzie indziej.

W tym celu GLS we współpracy z Climate Partner uczestniczy w 6 programach zrównoważonego rozwoju (o wymiarach ekologicznym, społecznym i ekonomicznym).

graphic graphic

W GLS angażujemy się w tworzenie lepszej przyszłości

Spójrz na zdjęcia pokazujące, jak robimy to na co dzień

electric van from GLS

Fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne, montowane na dachach hal magazynowych, które pozwalają na znaczącą redukcję zużycia energii z sieci.

electric van in polish mountains
energia odnawialna

Oświetlenie LED

Zużycie energii w żarówkach LED jest ponad 10 razy mniejsze niż w tradycyjnych. Wymiana oświetlenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszych obiektów pozwala nie tylko na oszczędność w zakresie kosztów zakupu energii, ale również w sposób bezpośredni wpływa na ograniczenie emisji CO2.

electric van

Busy elektryczne

Busy elektryczne obsługują regularne trasy w coraz większej ilości miast w Polsce. Takie pojazdy są zeroemisyjne, nie generują hałasu ani zanieczyszczeń.

evan

Energia z OZE

85% energii wykorzystywanej w naszych biurach i magazynach pochodzi z odnawialnych źródeł.

ładowarki do elektryków

Ładowarki pojazdów

Instalujemy ładowarki BEV w naszych obiektach, aby zwiększyć liczbę pojazdów elektrycznych w naszej sieci. Szczególnie zależy nam na instalacji ładowarek w oddziałach bazujących na energii odnawialnej, by wykluczyć wykorzystanie energii opartej na węglu.

skaner kurierski

Skaner kurierski

Autorska aplikacja na skanery kurierskie, której wdrożenie pozwoliło na oszczędność papieru na poziomie prawie 30% w ciągu roku.

rower kurierski

Rowery kurierskie

Zaprojektowane do obsługi centrów miast oraz Stref Czystego Transportu. Dzisiaj to kilkanaście rowerów na regularnych trasach w dużych miastach w Polsce.

eko bike