Zastrzeżenia

Treść

Treści zawarte w niniejszej witrynie opracowano z zachowaniem należytej staranności. Tym niemniej, firma General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (“GLS Poland”) nie odpowiada za poprawność, kompletność ani aktualność zawartych tu informacji.

Prawo autorskie

Szata graficzna strony, a także wszelkie jej elementy, są chronione prawem autorskim. W ograniczonym zakresie są one także chronione jako znak towarowy. Korzystanie z chronionych materiałów w sposób wykraczający poza odwiedziny niniejszej witryny wymaga uprzedniej zgody GLS Poland.

Linki zewnętrzne

Aby ułatwić użytkownikom dostęp do dodatkowych informacji, firma GLS Poland umieściła na swojej witrynie niewielką liczbę linków do stron należących do podmiotów zewnętrznych. GLS Poland nie ma żadnego wpływu na treść rzeczonych stron, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za zawarte na nich informacje.