Różnorodność i inkluzywność to kluczowe zasady w Grupie GLS.

Wiemy, że sukces naszej firmy zależy od osób pracujących dla GLS. Niezależnie od ich rasy, płci, wieku, orientacji seksualnej lub innych cech prawnie chronionych. Promowanie zróżnicowanej i integracyjnej kultury firmy jest nie tylko naszym etycznym obowiązkiem, ale także istotnym elementem firmy, którą chcemy być.

Aby w pełni wspierać zróżnicowane i integracyjne środowisko pracy oraz osiągnąć zrównoważony wpływ, jako Grupa GLS dążymy do:

 • stworzenia inkluzywnego środowiska pracy, w którym nasi pracownicy czują się docenieni za swój wkład, są szanowani i traktowani sprawiedliwie oraz mają poczucie przynależności,
 • zapewnienia równych szans dla wszystkich pracowników, w tym dostępu do szkoleń, możliwości rozwoju i awansu,
 • rekrutowania kandydatów o otwartych umysłach, niezależnie od rasy, płci, wieku, orientacji seksualnej i wszelkich innych cech,
 • współpracy z różnymi partnerami, aby wspierać naszą innowacyjność i nawiązywać bliższe kontakty z otaczającymi nas społecznościami.

Nasze cele:

 • Nieustannie zwiększać wysoką jakość naszych usług dla Klientów
 • Być blisko naszych Klientów oraz precyzyjnie dostosowywać usługi do ich zmieniających się potrzeb
 • Przez cały czas zwiększać efektywność naszej sieci i systemów operacyjnych
 • Zawsze wykorzystywać najnowsze technologie informatyczne oraz systemy zabezpieczeń
 • Aktywnie i na bieżąco uczestniczyć w działaniach na rzecz ochrony środowiska
 • Szanować różnice między naszymi pracownikami oraz nieustająco wspierać ich umiejętności
 • Gwarantować miejsca pracy poprzez ciągły wzrost wartości
 • Postępować odpowiedzialnie oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Standardów Biznesowych

Niezawodność
Twoja paczka dociera na czas!

Najwyższa jakość usług kurierskich oznacza, że klient może polegać na swoim dostawcy. Niezawodność jest zatem jedną z najważniejszych wartości GLS, o którą jego pracownicy aktywnie dbają każdego dnia. Na niezawodne działanie nastawiony jest cały system GLS, o czym świadczą struktura sieci i filii, technologie informatyczne oraz monitorowanie i kontrola procesów.

GLS zapewnia jednolitą jakość usług w całej Europie m.in. poprzez wykorzystanie certyfikowanego systemu zarządzania jakością oraz nadzór nad wskaźnikami. W rezultacie w całej Europie GLS dostarcza ponad 90 procent wszystkich paczek w przewidywanym standardowym czasie dostawy.

GLS zapewnia niezawodność poprzez:

- rozbudowaną kompleksową sieć europejską,

- zawsze wysoką jakość w całej Europie,

- zarządzanie jakością zgodne z normą ISO 9001:2015,

- nieustanny nadzór,

- centralnie zarządzane audyty lokalne,

- optymalizację procesów obsługi paczek międzynarodowych.

×
Bezpieczeństwo
Twoja paczka dociera bezpiecznie i dobrze.

Twoja paczka dociera bezpiecznie

Aby towar dotarł do Odbiorcy nienaruszony, niezbędne są szczególne środki bezpieczeństwa. GLS stworzył jednolite normy bezpieczeństwa w całej Europie jako środek stałej prewencji. Wskaźniki zaginięć i uszkodzeń w Grupie GLS od lat pozostają na niskim poziomie 0,01 procent.

Do ochrony przesyłek służą nowoczesne systemy alarmowe. W sortowniach i większych filiach, GLS monitoruje paczki za pomocą systemów nadzoru wideo. Każdy etap procesu jest sprawdzany. GLS skanuje paczki we wszystkich punktach przeładunku i analizuje uzyskane dane.

Pracownicy i kurierzy poddawani są regularnym szkoleniom w celu zapewnienia ostrożnej obsługi wszystkich przesyłek. GLS ponosi także odpowiedzialność do wysokości wartości towaru (maks. 6000 PLN za paczkę).

Co oznacza bezpieczeństwo w GLS:

- wysokie standardy bezpieczeństwa w całej Grupie,

- wielokrotne skanowanie paczek,

- monitoring video,

- systemy alarmowe,

- kontrola dostępu,

- regularne szkolenia pracowników i kurierów,

- ciągłe kontrole obsługi przesyłek i załadunku.

×
Przejrzystość
Śledzimy twoją paczkę.

Śledzimy Twoje paczki

Jednym z fundamentów wysokich standardów jakości usług w GLS jest stały, oparty na technologii IT, monitoring każdej pojedynczej przesyłki. Paczki oznaczane są indywidualnymi numerami i skanowane we wszystkich najważniejszych miejscach przeładunku. Informacje te dostępne są w całej Grupie, zapewniając sprawny przepływ przesyłek zarówno lokalnie, jak i poza granicami.

Wielu Nadawców dużą wagę przywiązuje również do możliwości śledzenia swoich przesyłek. Dla nich ważne jest często, aby także Odbiorcy ich towarów mieli dostęp do informacji o statusie paczek. Od odbioru po dostawę, GLS udostępnia online istotne informacje. W wielu krajach są one przekazywane niemal w czasie rzeczywistym, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT i przesyłaniu danych bezpośrednio z pojazdów kurierskich.

Jak GLS zapewnia przejrzystość:

- poprzez indywidualne kodowanie każdej paczki,

- ujednolicone w całej Europie skanowanie paczek we wszystkich ważnych miejscach przeładunku,

- wszystkie istotne informacje na temat statusu paczek dostępne online – zarówno dla Nadawców, jak i Odbiorców,

- śledzenie paczek w czasie niemal rzeczywistym,

- zaawansowane funkcje śledzenia paczek,

- cyfrowy podpis Odbiorcy dostępny online.

×
Elastyczność
Znajdujemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.

Znajdujemy dla Ciebie najlepsze rozwiązania

Doręczanie przesyłek to obecnie wysoko zautomatyzowany i ustandaryzowany proces. Tylko w ten sposób można osiągnąć najwyższą jakość w konkurencyjnej cenie. Mimo tego GLS kładzie duży nacisk na oferowanie elastycznych rozwiązań.

Aby to osiągnąć, Grupa GLS ustanowiła jednolity przejrzysty portfel produktów podstawowych oraz usług dla całej Europy. Produkty można łączyć z usługami opracowanymi specjalnie z myślą np.: o zwrotach przesyłek lub o sektorze e-commerce. Wiele produktów i usług dostępnych jest w całej Europie. Są one uzupełnione o usługi dostosowane do konkretnych krajów i funkcjonują wyłącznie na ich terenie.

GLS oferuje Klientom wygodne rozwiązania łączące ich z systemami IT firmy. W połączeniu ze wsparciem lokalnych pracowników oznacza to wysoką elastyczność w ramach stabilnego międzynarodowego systemu.

Elastyczność w GLS oznacza:

- szybki czas reakcji lokalną obecność i bliskość w stosunku do Klienta,

- rozwiązania dostosowane do danej branży,

- dogłębną wiedzę na temat rynków i krajów,

- indywidualne połączenia produktów i usług,

- łatwą obsługę przesyłek (consingment) dzięki systemom wysyłkowym GLS.

×
Zrównoważony rozwój
Działamy odpowiedzialnie

Działamy odpowiedzialnie

GLS poważnie traktuje odpowiedzialność za swoich pracowników, społeczeństwo i ochronę środowiska. Dużą wagę przykłada do równości, edukacji oraz zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko.

Ekologiczne działania skupiają się na zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł oraz efektywności energetycznej, a także na redukcji emisji. Dzięki optymalnemu planowaniu tras GLS systematycznie skraca drogi transportu. Co więcej, stopniowo wzrasta liczba niskoemisyjnych pojazdów. Grupa GLS bierze pod uwagę aspekty ekologiczne również przy projektowaniu nowych budynków, m.in. instalując pompy ciepła i systemy wykorzystania wody deszczowej.

Większość spółek GLS korzysta już z systemu zarządzania środowiskowego certyfikowanego zgodnie z normą ISO 14001. GLS zaangażowany jest w utrzymywanie bliskich relacji z pracownikami i partnerami transportowymi opartych na wzajemnym szacunku. Regularnie wspiera także instytucje społeczne, zarówno poprzez darowizny, jak i zapewnianie bezpłatnych usług przewozowych.

Zrównoważony rozwój w GLS oznacza:

- wykorzystanie pojazdów o niskiej emisji spalin,

- przyjazne dla środowiska nowe budynki i ulepszenia istniejących,

- szkolenia na temat zużycia paliwa, papieru i energii elektrycznej,

- ustawiczny rozwój zawodowy pracowników,

- bliskie długoterminowe relacje z partnerami transportowymi,

- działania z zakresu CSR prowadzone lokalnie i w całym kraju.

×

Certyfikowana jakość i zrównoważony rozwój

Dzięki ogólnoeuropejskim systemom zarządzania jakościowego i środowiskowego, GLS gwarantuje wysoką jakość oraz zrównoważony rozwój. Posiada certyfikaty DIN ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 wydane przez DQS, uznaną w skali globalnej firmę audytorską. Te zaawansowane systemy spełniają wysokie, międzynarodowe normy.

Jakość najwyższym priorytetem

Poprzez precyzyjnie określone procesy, konkretne wytyczne wraz z procedurami kontrolnymi oraz regularne audyty, GLS jest w stanie zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. Kluczowe wskaźniki jakości są stale monitorowane.

Docenione zarządzanie środowiskowe

GLS jest firmą proekologiczną, która wciela w życie ideę zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność.

Certyfikat ISO 14001 za system zarządzania środowiskowego został przyznany 18 spółkom Grupy GLS. Ta, uznana na arenie międzynarodowej, norma uważana jest przez producentów i usługodawców za jedną z najważniejszych pod względem zarządzania środowiskowego.

Uznaje się, że norma ta jest jedną z najważniejszych w zakresie zarządzania środowiskowego przez producentów i usługodawców.

Certyfikat GDP dla transportu produktów medycznych

GLS otrzymał również certyfikat zgodności z GDP (Good Distribution Practice, tj. Dobra Praktyka Dystrybucji) w Belgii, Danii, Niemczech, Francji, Irlandii i Luksemburgu.

Wytyczne GDP są wiążące na terenie Unii Europejskiej dla hurtowni farmaceutycznych. Oddziały GLS w tych sześciu krajach spełniają rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny, dotyczące transportu produktów leczniczych stosowanych u ludzi bez potrzeby zachowywania temperatury kontrolowanej.

Działalność zgodna z zasadami prawa

Odpowiedzialna i systematyczna profilaktyka

GLS we wszystkich krajach Grupy wprowadził program pozwalający na szybką i sprawną identyfikację nieprawidłowości, a w dalszej kolejności zapobieganie ewentualnym działaniom nieetycznym. Program powstał w celu ochrony grupy GLS oraz jej pracowników i ma na celu wzmocnienie poziomu zaufania naszych obecnych i przyszłych klientów.

Sprawdź sekcję Compliance

Pracownik GLS podczas pracy biurowej przy komputerze
 

Ochrona danych osobowych

GLS B.V. i spółki zależne w 19 państwach Unii Europejskiej („GLS Group”) przykładają dużą wagę do ochrony danych osobowych. Dane osobowe są zbierane tylko i wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi.