Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest:

General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Tęczowej 10 w Głuchowie, 62-052 Komorniki
Infolinia dla Odbiorców: +48 46 814 82 20 (*opłata wg stawek operatora osoby dzwoniącej)
(dalej GLS Poland)

W celu wyjaśniania kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, panią Katarzyną Tyrakowską, za pomocą specjalnie przygotowanego adresu e-mail: dataprotection@gls-poland.com . Prosimy pamiętać, że jeśli kontakt odbywa się poprzez niezaszyfrowany e-mail, to nie można zagwarantować poufności przekazywanej informacji - treść niezaszyfrowanego e-maila może być odczytana przez nieupoważnioną osobę podczas jej przesyłania przez Internet. Istnieje też możliwość kontaktu z GLS Poland poprzez list wysłany pocztą tradycyjną na adres:

GLS Poland,
ul. Tęczowa 10, Głuchowo,
62-052 Komorniki
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W zakres tego typu danych wchodzi między innymi imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
Informacje, których nie można powiązać z konkretną lub możliwą do ustalenia osobą (takie jak dane statystyczne), nie są traktowane jako dane osobowe.

2. Obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych i zobowiązanie do zachowania poufności

Wszystkie spółki Grupy GLS zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej podlegają przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: „RODO”) i innym odpowiednim krajowym przepisom o ochronie danych.

GLS Poland świadczy usługi pocztowe i przewozowe, przez co jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy korespondencji oraz zapewnienia bezpieczeństwa przesyłek, zgodnie z przepisami Prawa Pocztowego i Prawa Przewozowego.

3. Bezpieczeństwo informacji

GLS Poland, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed utratą lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych są rejestrowane i szczegółowo wyjaśniane oraz analizowane w oparciu o obowiązujące przepisy.

1. Prawa osób, których dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • otrzymania informacji i dostępu do danych, które jej dotyczą (prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, w ramach art. 15 RODO),
 • sprostowania jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz aktualizowania danych (prawo do sprostowania danych, art 16 RODO),
 • żądania usunięcia jej danych osobowych (prawo do usunięcia danych, w ramach art. 17 RODO),
 • żądania zaprzestania przetwarzania (prawo do ograniczenia przetwarzania, w ramach art. 18 RODO),
 • żądania przekazania danych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych, w ramach art. 20 RODO),
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych (prawo do sprzeciwu, w ramach art. 21 RODO).

2. Wycofanie zgody

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, informujemy, że osoba ta ma prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę. Otrzymanie takiego wniosku nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

3. Realizacja praw osób wynikających z RODO

Aby złożyć wniosek o realizację jednego z powyżej wskazanych praw osób, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie danych, należy wysłać wiadomość do Inspektora Ochrony Danych w GLS Poland. Należy wskazać, którego prawa wiadomość dotyczy tak, aby GLS Poland mógł podjąć niezbędne kroki w celu realizacji wniosku.

Można też wysłać list pocztą tradycyjną do Inspektora Ochrony Danych osobowych w GLS Poland.

Należy pamiętać, że w związku ze złożonym wnioskiem, do celów identyfikacji osoby GLS Poland może prosić o dodatkowe potwierdzenie tożsamości w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych.

4. Wniesienie skargi dotyczącej niewłaściwego przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

GLS Poland może według własnego uznania zaktualizować wszelkie informacje, publikując zmiany na tej stronie internetowej.

Informacje na stronie zostały zaktualizowane 21.05.2020 r.

Ochrona danych osobowych w Grupie GLS

GLS B.V. i spółki zależne („GLS Group”) przykładają dużą wagę do ochrony danych osobowych.

Dane osobowe są zbierane tylko i wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

W tym miejscu znajdą Państwo informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez poszczególne Spółki Grupy GLS.

*Terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie

Dane kontaktowe GLS Poland (administratora danych osobowych) oraz inspektora ochrony danych znajdziecie Państwo w punkcie pierwszym Polityki Prywatności powyżej.

Jeśli poszukują Państwo informacji dotyczących kraju niewymienionego poniżej, powinni Państwo kontaktować się z Korporacyjnym Data Protection Officerem (Inspektorem Ochrony Danych) pod adresem dataprotection@gls-holding.com lub przesłać list pocztą tradycyjną na adres:

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
KÖ-CAMPUS 3
Kölner Straße 3
65760 Eschborn
Germany

Ochrona danych osobowych w GLS Poland

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Poland

Ochrona danych osobowych w GLS Austria

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Austria

Ochrona danych osobowych w GLS Belgium

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Belgium

 

Ochrona danych osobowych w GLS Croatia

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Croatia

Ochrona danych osobowych w GLS Czech Republic

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Czech Republic

Ochrona danych osobowych w GLS Denmark

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Denmark

 

Ochrona danych osobowych w GLS Finland

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Finland

Ochrona danych osobowych w GLS France

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS France

Ochrona danych osobowych w GLS Germany

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Germany

 

Ochrona danych osobowych w GLS Hungary

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Hungary

Ochrona danych osobowych w GLS Ireland

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Ireland

Ochrona danych osobowych w GLS Italy

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Italy

 

Ochrona danych osobowych w GLS Netherlands

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Netherlands

Ochrona danych osobowych w GLS Portugal

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Portugal

Ochrona danych osobowych w GLS Romania

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Romania

 

Ochrona danych osobowych w GLS Slovakia

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Slovakia

Ochrona danych osobowych w GLS Slovenia

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Slovenia

Ochrona danych osobowych w GLS Spain

Witamy na stronie poświęconej ochronie danych w GLS Spain

 

Nadawcy i Odbiorcy przesyłki

1. Kategorie danych osobowych. Cele ich przetwarzania oraz podstawa prawna.

W celu świadczenia Usług oraz wywiązania się z Umowy ze swoimi Klientami (Nadawcami) [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO] GLS Poland przetwarza jako Administrator niezbędne dane, takie jak:

 • dane Klienta (dane rejestrowe, dane osób kontaktowych po stronie klienta tj. imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, podpis, adres e-mail, stanowisko pracy)
 • dane Nadawcy (adres nadania i niezbędne dane kontaktowe, podpis, informacje o płatności oraz inne dane potrzebne do realizacji usługi jaką zamówił nadawca).
 • dane Odbiorcy (imię i nazwisko, podpis, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, oraz opcjonalnie inne dane potrzebne do realizacji
  jakie przekazał administratorowi danych Nadawca przesyłki lub wskazał samodzielnie Odbiorca, takie jak adres e-mail, numer telefonu).
 • Dane Odbiorcy (Konsumenta) podane przez niego samodzielnie, takie jak: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji wraz z adresem mailowym oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie, mogą być także przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej przez niego reklamacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji Usług, świadczonych przez GLS Poland.

W przypadku, gdy Nadawca podaje dodatkowe dane osobowe Odbiorcy, w związku z wybraniem jednej z Usług dodatkowych to Nadawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zbieranie tych danych, w szczególności za posiadanie zgody Odbiorcy na ich przekazanie do GLS Poland.

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją Usług dodatkowych, znajdują się w tabeli poniżej:

Usługa dodatkowaZakres danychOsoba, której dane dotycząCel przetwarzania danych
FlexDeliveryServiceadres e-mail, numer telefonu, alternatywny adres doręczeniaOdbiorcapoinformowanie Odbiorcy o przewidywanym terminie doręczenia poprzez e-mail lub SMS
CashServicedane rachunku bankowegoNadawca, Odbiorcawykonanie przelewu płatności za doręczoną przesyłkę; wykonanie płatności za pomocą kodu BLIK
ShopDeliveryServiceadres e-mail, numer telefonuOdbiorcaPoinformowanie Odbiorcy o możliwości odbioru przesyłki w wybranym punkcie ParcelShop, poprzez e-mail lub SMS
Pick&ReturnService, Pick&ShipServiceadres odbioru, adres e-mailNadawca (który w tym wypadku nie oznacza Klienta), Odbiorcaodbiór przesyłki na zlecenie Klienta; odbiór przesyłki i dostarczenie do wskazanego adresata
ShopReturnServicedane Nadawcy odsyłającego paczkę do Klienta GLS, adres zwrotnyNadawca, Klientumożliwienie zwrotu paczki do Klienta GLS przy wykorzystaniu jednego z punktów ParcelShop
DeliveryAtWorkServiceimię, nazwisko, stanowisko, nazwa działuOdbiorcadostarczenie przesyłki do stanowiska pracy Odbiorcy - wskazanego działu/ biura, osoby
InfoServiceadres-mail, numer telefonuOdbiorcapoinformowanie o statusie oraz planowanym terminie doręczenia przesyłki poprzez e-mail lub SMS
PreAdviceServicenumer telefonuOdbiorcapoinformowanie o statusie oraz planowanym terminie doręczenia przesyłki poprzez SMS
InfoCourierServicenumer telefonuOdbiorcaumożliwienie kontaktu z kurierem, przesłanie kodu PIN do odbioru przesyłki

W pewnych przypadkach dane przetwarzane są także:

 • na podstawie zgody [Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz art. 7 RODO ] - w szczególności w celach marketingowych lub w odniesieniu do danych przekazanych dobrowolnie przez Odbiorcę w związku z doręczeniem przesyłki
 • oraz prawnie uzasadnionych interesów administratora [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO] - w szczególności takich jak: kontrola wypłacalności, programy zgodności czy sankcji, badania satysfakcji ze zrealizowanych usług (a także w celu analizy wyników ankiet wypełnianych w ramach tego badania oraz możliwości kontaktu zwrotnego z osobą udzielającą odpowiedzi).

GLS Poland jako zarejestrowany operator pocztowy, przetwarza dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO], wynikających w szczególności z Prawa Pocztowego oraz Prawa Przewozowego oraz Ustawy o Rachunkowości ( takich, jak: prawidłowe rozliczenie wykonanej Usługi, rozpatrywanie reklamacji).

2. Udostępnianie danych

GLS Poland może udostępnić dane osobowe

 • spółkom zależnym GLS oraz podwykonawcom (np. partnerzy transportowi, prowadzący punkty ParcelShop) na terenie Unii Europejskiej lub poza nią w celu dostawy paczek od nadawcy do odbiorcy [Zgodnie z art. 49 pkt.1 lit. b) odpowiednio c) RODO],
 • podmiotom, które obowiązuje umowa o świadczenie usług dla GLS Poland lub w imieniu GLS Poland (Podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług IT
 • innym osoby lub organizacjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • banki i operatorzy płatności w celu wykonania transakcji (płatności wykonywane przy użyciu kodu BLIK obsługuje Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań),
 • funkcjonariuszom i organom ścigania w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub w ramach procesu prawnego w celu ochrony własności, lub w celu kontynuowania dochodzenia związanego z naruszeniem zasad i polityk GLS Poland, nieuprawnionego dostępu lub użycia sprzętu GLS Poland, lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności.

Tylko Nadawca i Odbiorca mają prawo do otrzymania informacji o przesyłce. GLS Poland może przekazać takie informacje innym podmiotom, tylko w sytuacjach określonych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności w Prawie Pocztowym i Prawie Przewozowym.

3. Okres przechowywania i usuwanie danych

GLS Poland przetwarza dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest ustalany w oparciu o następujące wymagania:

 • wymagania operacyjne: okres, w którym informacja jest niezbędna do realizacji świadczonych Usług,
 • wymagania prawne: okres, w którym GLS Poland jest zobligowany przechowywać dane przez określony czas, by zachować zgodność z przepisami
 • prawnie uzasadnione interesy GLS Poland,: okres w którym dane są przetwarzane w celu ich realizacji, w szczególności w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku ze świadczonymi Usługami.

Zarchiwizowane dane są dostępne tylko dla uprawnionych pracowników. Po upływie terminu uprawniającego do przechowywania danych, są one trwale usuwane.

Klienci i potencjalni Klienci GLS

1. Kategorie danych osobowych. Cele ich przetwarzania oraz podstawa prawna

W celu nawiązania i realizacji Umowy pomiędzy Klientem a GLS Poland, administrator danych przetwarza [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, finansowe (tj. dane rejestrowe, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres e-mail, numer konta bankowego, analiza wypłacalności) Klienta,
 • dane identyfikacyjne i kontaktowe pracowników i współpracowników Klienta (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres e-mail)

GLS Poland pozyskuje dane osobowe od Klienta, który udostępnia GLS Poland przedmiotowe dane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zrealizowania Umowy.

GLS Poland przetwarza dane osobowe także w celu wywiązania się z ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO] (w szczególności przepisów o rachunkowości oraz podatkowych, w związku z rozliczeniem należności z tytułu realizacji Umowy) oraz w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] (w szczególności takich jak: kontakt w związku z realizacją Umowy, kontrola wypłacalności, programy zgodności czy sankcji, ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z Umową, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, marketingu bezpośredniego).

2. Udostępnianie danych

GLS Poland może udostępnić dane osobowe

 • spółkom zależnym GLS,
 • podwykonawcom (np. partnerzy transportowi),
 • podmiotom, które obowiązuje umowa o świadczenie usług dla GLS Poland lub w imieniu GLS Poland (Podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcom usług IT,
 • Nadawcom, Odbiorcom,
 • pracownikom Działu Obsługi Klienta,
 • innym osoby lub organizacjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Okres przechowywania i usuwanie danych GLS Poland przetwarza dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest ustalany w oparciu o następujące wymagania:

 • wymagania operacyjne: okres, w którym informacja jest niezbędna do realizacji Umowy,
 • wymagania prawne: okres, w którym GLS Poland jest zobligowany przechowywać dane przez określony czas, by zachować zgodność z przepisami,
 • prawnie uzasadnione interesy GLS Poland: okres w którym dane są przetwarzane w celu ich realizacji, w szczególności w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją Umowy.
Zarchiwizowane dane są dostępne tylko dla uprawnionych pracowników. Po upływie terminu uprawniającego do przechowywania danych, są one trwale usuwane.

Kontrahenci

1. Kategorie danych osobowych. Cele ich przetwarzania oraz podstawa prawna

W celu nawiązania i realizacji umowy pomiędzy Kontrahentem a GLS Poland administrator danych przetwarza [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO] następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, finansowe (tj. dane rejestrowe, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres e-mail, numer konta bankowego) Kontrahenta,
 • dane identyfikacyjne i kontaktowe pracowników i współpracowników Kontrahenta (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres e-mail).

GLS Poland pozyskuje dane osobowe od Kontrahenta, który udostępnia GLS Poland przedmiotowe dane. W przypadku pozyskiwania i przetwarzania przez GLS Poland danych osobowych pracowników/współpracowników Kontrahenta, spełnienie wobec nich obowiązku informacyjnego następuje za pośrednictwem Kontrahenta, w oparciu o informacje przekazane mu przez GLS Poland.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zrealizowania umowy.

GLS Poland przetwarza dane osobowe także w celu wywiązania się z ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO] (w szczególności przepisów o rachunkowości oraz podatkowych, w związku z rozliczeniem należności z tytułu realizacji umowy) oraz w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO] (w szczególności takich jak: kontakt w związku z realizacją umowy, kontrola wypłacalności, programy zgodności czy sankcji, ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, marketingu bezpośredniego).

2. Udostępnianie danych

GLS Poland może udostępnić dane osobowe:

 • spółkom zależnym GLS,
 • podwykonawcom (np. partnerzy transportowi),
 • podmiotom, które obowiązuje umowa o świadczenie usług dla GLS Poland lub w imieniu GLS Poland (Podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcom usług IT,
 • innym osoby lub organizacjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Okres przechowywania i usuwanie danych GLS Poland przetwarza dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest ustalany w oparciu o następujące wymagania:

 • wymagania operacyjne: okres, w którym informacja jest niezbędna do realizacji umowy,
 • wymagania prawne: okres, w którym GLS Poland jest zobligowany przechowywać dane przez określony czas, by zachować zgodność z przepisami,
 • prawnie uzasadnione interesy GLS Poland: okres w którym dane są przetwarzane w celu ich realizacji, w szczególności w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją umowy.
Zarchiwizowane dane są dostępne tylko dla uprawnionych pracowników. Po upływie terminu uprawniającego do przechowywania danych, są one trwale usuwane.

Osoby prowadzące korespondencję z GLS

 • 1. Kategorie danych osobowych. Cele ich przetwarzania oraz podstawa prawna.

W celu obsługi korespondencji, w tym korespondencji przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, GLS Poland jako administrator danych przetwarza następujące kategorie danych:

 • Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres ( lub adres e-mail) nadawcy korespondencji,
 • Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, dane kontaktowe osoby reprezentującej instytucję będącą nadawcą korespondencji,
 • Dane znajdujące się w treści przesłanej korespondencji, przekazane przez jej nadawcę, w zależności od jej przedmiotu.

Podstawą do przetwarzania danych jest:

 • prawnie uzasadniony interes administratora danych [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], jakim jest udzielanie odpowiedzi nadawcom korespondencji oraz ewidencja otrzymywanej i wysyłanej korespondencji ( tradycyjnej oraz elektronicznej)
 • zgoda osoby [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] na kontakt w celu przedstawienia oferty handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • przepis prawa [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO], jeśli odrębne przepisy prawa nakazują przechowywanie korespondencji, w zależności od jej przedmiotu.

2. Udostępnianie danych

GLS Poland może udostępnić dane osobowe:

 • spółkom zależnym GLS,
 • podwykonawcom (np. partnerzy transportowi),
 • podmiotom, które obowiązuje umowa o świadczenie usług dla GLS Poland lub w imieniu GLS Poland (Podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcom usług IT, usług związanych z obsługą klienta ( infolinia, telesprzedaż, agencje marketingowe)
 • innym osobom lub organizacjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Okres przechowywania i usuwanie danych

GLS Poland przetwarza dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest ustalany w oparciu o następujące wymagania:

 • wymagania operacyjne: okres, w którym informacja jest niezbędna do realizacji założonych celów,
 • wymagania prawne: okres, w którym GLS Poland jest zobligowany przechowywać dane przez określony czas, by zachować zgodność z przepisami,
 • prawnie uzasadnione interesy GLS Poland: okres w którym dane są przetwarzane w celu ich realizacji, w szczególności w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją umowy.
Zarchiwizowane dane są dostępne tylko dla uprawnionych pracowników. Po upływie terminu uprawniającego do przechowywania danych, są one trwale usuwane.

Punkty Szybkiej Paczki

1. Kategorie danych osobowych. Cele ich przetwarzania oraz podstawa prawna

W celu nawiązania i realizacji umowy pomiędzy Partnerem a GLS Poland oraz umowy powierzenia przetwarzania danych pomiędzy Partnerem a GLS Poland, administrator danych przetwarza [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO] następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne, kontaktowe, finansowe (tj. dane rejestrowe, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres e-mail, numer konta bankowego Partnera),
 • dane identyfikacyjne i kontaktowe pracowników i współpracowników Partnera (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres e-mail).

Dane osobowe pozyskiwane są od Partnera.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zrealizowania umowy.

GLS Poland przetwarza dane osobowe także w celu wywiązania się z ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO] (w szczególności przepisów o rachunkowości oraz podatkowych, w związku z rozliczeniem należności z tytułu realizacji umowy) oraz w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO] (w szczególności takich jak: kontakt w związku z realizacją umowy ,kontrola wypłacalności, programy zgodności czy sankcji, ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową).

2. Udostępnianie danych

GLS Poland może udostępnić dane osobowe

 • spółkom zależnym GLS,
 • podwykonawcom (np. partnerzy transportowi),
 • podmiotom, które obowiązuje umowa o świadczenie usług dla GLS Poland lub w imieniu GLS Poland (Podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcom usług IT,
 • Klientom GLS Poland, Nadawcom, Odbiorcom, pracownikom Działu Obsługi Klienta,
 • serwisom mapowym,
 • agencjom reklamowym i marketingowym,
 • odbiorcom mediów społecznościowym administratora,
 • innym osoby lub organizacjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Okres przechowywania i usuwanie danych

GLS Poland przetwarza dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest ustalany w oparciu o następujące wymagania:

 • wymagania operacyjne: okres, w którym informacja jest niezbędna do realizacji umowy,
 • wymagania prawne: okres, w którym GLS Poland jest zobligowany przechowywać dane przez określony czas, by zachować zgodność z przepisami,
 • prawnie uzasadnione interesy GLS Poland: okres w którym dane są przetwarzane w celu ich realizacji, w szczególności w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją umowy.
Zarchiwizowane dane są dostępne tylko dla uprawnionych pracowników. Po upływie terminu uprawniającego do przechowywania danych, są one trwale usuwane.

Partnerzy Transportowi

1. Kategorie danych osobowych. Cele ich przetwarzania oraz podstawa prawna

W celu nawiązania i realizacji umowy pomiędzy Przewoźnikiem a GLS Poland oraz umowy powierzenia przetwarzania danych pomiędzy Przewoźnikiem a GLS Poland, administrator danych przetwarza [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO] następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe Przewoźnika (w tym dane dotyczące pojazdów Przewoźnika, za pomocą których świadczy on usługi dla GLS Poland, jak numer rejestracyjny pojazdu)
 • dane identyfikacyjne i kontaktowe pracowników i współpracowników Przewoźnika (Kurierów)
 • dane zebrane podczas realizowania umowy, takie jak: dane geolokalizacyjne, dane o czasie odbioru i doręczenia paczek, dane dotyczące jakości i wydajności świadczenia usług, dane oceny ryzyka naruszania przepisów prawa pracowników i współpracowników Przewoźnika (Kurierów).

Dane osobowe pozyskiwane są od Przewoźnika.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zrealizowania umowy.

GLS Poland przetwarza dane osobowe także w celu wywiązania się z ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO] (w szczególności przepisów o rachunkowości oraz podatkowych, w związku z rozliczeniem należności z tytułu realizacji umowy) oraz w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO] (w szczególności takich jak: kontakt w związku z realizacją umowy, kontrola wypłacalności, programy zgodności czy sankcji, ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową, tworzenia zestawień, analiz i statystyk; badania jakości świadczonych usług; marketingu bezpośredniego; monitoringu GPS oraz wizyjnego; organizowania konkursów dla Kurierów; organizacji spotkań i imprez firmowych).

2. Udostępnianie danych

GLS Poland może udostępnić dane osobowe

 • spółkom zależnym GLS,
 • podwykonawcom (np. partnerzy transportowi),
 • podmiotom, które obowiązuje umowa o świadczenie usług dla GLS Poland lub w imieniu GLS Poland (Podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcom usług IT,
 • Klientom GLS Poland, Nadawcom, Odbiorcom, pracownikom biura obsługi klienta,
 • serwisom mapowym,
 • agencjom reklamowym i marketingowym,
 • odbiorcom mediów społecznościowym administratora,
 • innym osoby lub organizacjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Okres przechowywania i usuwanie danych

GLS Poland przetwarza dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest ustalany w oparciu o następujące wymagania:

 • wymagania operacyjne: okres, w którym informacja jest niezbędna do realizacji umowy,
 • wymagania prawne: okres, w którym GLS Poland jest zobligowany przechowywać dane przez określony czas, by zachować zgodność z przepisami,
 • prawnie uzasadnione interesy GLS Poland: okres w którym dane są przetwarzane w celu ich realizacji, w szczególności w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją umowy.
Zarchiwizowane dane są dostępne tylko dla uprawnionych pracowników. Po upływie terminu uprawniającego do przechowywania danych są one trwale usuwane.

Monitoring wizyjny

1. Kategorie danych osobowych. Cele ich przetwarzania oraz podstawa prawna

Na terenie filii GLS Poland zainstalowane są systemy kamer przemysłowych. Stosowane są one w następujących celach:

 • ochrony mienia, zapobiegania włamaniom i przestrzegania porządku,
 • śledzenia przesyłek oraz dokumentowania podejmowanych działań,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników.
Dane osobowe, w postaci wizerunku, gromadzone w systemie monitoringu wizyjnego, przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadnione interesu administratora danych [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO].

Teren objęty monitoringiem wizyjnym został odpowiednio oznakowany, za pomocą tablic informacyjnych.

2. Udostępnianie danych

GLS Poland może udostępnić dane osobowe:

 • spółkom zależnym GLS,
 • podwykonawcom (np. partnerzy transportowi),
 • podmiotom, które obowiązuje umowa o świadczenie usług dla GLS Poland lub w imieniu GLS Poland (Podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcom usług IT,
 • innym osoby lub organizacjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Okres przechowywania i usuwanie danych GLS Poland przetwarza dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest ustalany w oparciu o następujące wymagania:

 • wymagania operacyjne: okres, w którym informacja jest niezbędna do realizacji założonych celów,
 • wymagania prawne: okres, w którym GLS Poland jest zobligowany przechowywać dane przez określony czas, by zachować zgodność z przepisami,
 • prawnie uzasadnione interesy GLS Poland: okres w którym dane są przetwarzane w celu ich realizacji, w szczególności w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją umowy.
Zarchiwizowane dane są dostępne tylko dla uprawnionych pracowników. Po upływie terminu uprawniającego do przechowywania danych, są one trwale usuwane. Czas przechowywania nagrań w systemie monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

Strona internetowa

1. Dziennik zdarzeń i pliki cookies Każdorazowe wejście użytkownika na witrynę GLS powoduje zapisanie danych w pliku dziennika. W zakres tymczasowo przechowywanych danych wchodzą:

 • numer IP komputera, z którego otrzymano zapytanie,
 • nazwa domeny,
 • data i godzina dostępu,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • odwiedzone strony,
 • nazwa i wersja systemu operacyjnego,
 • nazwa i wersja przeglądarki,
 • rozdzielczość ekranu.

Korzystanie ze stron GLS może wiązać się ze stosowaniem przez serwery GLS plików cookies. Pliki te są wykorzystywane przez administratorów witryny. Każdy użytkownik może tak skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, aby pliki cookies nie były przez nią akceptowane. W takiej sytuacji na komputerze osoby odwiedzającej witrynę nie zostaną zapisane żadne dane. Informacje przechowywane w plikach cookies nie będą przesyłane do GLS. GLS stosuje wyraźny podział swojej witryny na strefę ogólnodostępną i strefę zamkniętą. Przy wykorzystaniu strefy zamkniętej realizowane są niektóre aspekty Umowy zawartej pomiędzy Klientem, a GLS. Dostęp do strefy zamkniętej wymaga posiadania loginu generowanego przez GLS.

2. Dane statystyczne i analityczne

Zapisane dane są w sposób anonimowy grupowane w celach statystycznych. Dane statystyczne służą do oceny sposobu korzystania z witryny GLS przez osoby ją odwiedzające. W szczególności dotyczy to kolejności odwiedzania poszczególnych stron, a także ścieżek przemieszczania się pomiędzy stronami. GLS wykorzystuje te informacje do zwiększania użyteczności i poprawy warunków korzystania z witryny.

Witryna GLS korzysta z Google Analytics, czyli usługi analitycznej oferowanej przez Google Inc. („Google"). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek), czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, umożliwiających analizę sposobu, w jaki użytkownik korzysta z danej witryny. Generowane przez pliki cookie informacje (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane na znajdujący się na terytorium USA serwer Google, a następnie na nim zapisywane. Jeżeli na witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP, wówczas adresy poszczególnych użytkowników zostają skrócone przed ich przesłaniem na terytorium Unii Europejskiej lub innych państw, będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach adres IP jest przesyłany w pełnej postaci na serwer Google w USA, gdzie następuje jego skrócenie. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny, w celu sporządzania przeznaczonych dla operatora witryny raportów na temat ruchu w witrynie, a także do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Ponadto, Google udostępnia tego rodzaju informacje osobom trzecim w określonych sytuacjach, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoba trzecia przetwarza dane na zlecenie Google. W żadnym razie Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że może to spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji dostępnych w witrynie. Ponadto użytkownik może zablokować zapis danych wygenerowanych przez pliki cookie (w tym swojego adresu IP) i dotyczących sposobu korzystania z witryny, a także zablokować przetwarzanie danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Witryna GLS korzysta z rozszerzenia Google Analytics „ga('set', 'anonymizeIp', true);“, które zapewnia anonimizację adresów IP („maskowanie IP").

Strona GLS Poland korzysta z remarketingu firmy Google Inc. Ta funkcja służy do prezentowania użytkownikom witryny w sieci reklamowej Google reklam opartych na ich zainteresowaniach. „Plik cookie” będzie przechowywany w przeglądarce użytkownika strony internetowej, która umożliwia rozpoznanie odwiedzającego, gdy uzyskuje on dostęp do stron należących do sieci reklamowej Google.

Odwiedzającym na tej stronie można wyświetlać reklamy związane z treściami, do których wcześniej użytkownik miał dostęp, w witrynach korzystających z funkcji remarketingowej Google.

Google nie gromadzi żadnych danych osobowych w tym procesie. Jeśli jednak nie zgadzasz się na remarketing Google, zawsze możesz go wyłączyć, wprowadzając odpowiednie ustawienia na stronie http://www.google.com/settings/ads .

Alternatywnie możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie w reklamach opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem Network Advertising Initiative, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

Strona GLS używa plików Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować naszą stronę. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, jakie linki wybierają do kliknięcia, co użytkownicy robią, a czego nie lubią, itp.), a to pozwala nam optymalizować stronę www. Hotjar używa plików cookie i innych technologii do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas Twojej sesji i przechowywany w formie pozbawionej tożsamości), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w imieniu GLS Poland.

Strona GLS używa Piksela Meta, który pomaga nam lepiej zrozumieć skuteczność reklam oraz działania podejmowane przez użytkowników w witrynie, takie jak odwiedziny na stronie. Dzięki temu wiemy również, jakie działania podejmują użytkownicy, po obejrzeniu naszej reklamy na Facebooku. Dodatkowe informacje, dotyczące przetwarzania danych w narzędziach biznesowych Meta, można znaleźć w Regulamin korzystania z narzędzi biznesowych firmy Meta: Facebook

Jeśli po odwiedzeniu strony GLS Poland, użytkownik wyraził zgodę na korzystanie przez GLS Poland z marketingowych plików cookie, możemy śledzić działania podejmowane przez niego, po wejściu na naszą witrynę poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku.

Umożliwia nam to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może nam pomóc w optymalizacji przyszłych działań promocyjnych. Zgodę na korzystanie z Piksela mogą samodzielnie wyrazić wyłącznie użytkownicy, którzy ukończyli 13 rok życia. W przypadku młodszych użytkowników, wymaga jest zgoda opiekuna prawnego.

Zebrane dane są dla nas anonimowe, nie dają nam żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook mógł wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka
( https://www.facebook.com/about/privacy/ ).

3. Kategorie danych osobowych. Cele ich przetwarzania oraz podstawa prawna.

Korzystanie ze stron internetowych GLS może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych w następujących celach:

 • Śledzenie przesyłek „Track & Trace” [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO] - numer Paczki jest wymagany do dostarczenia informacji o statusie paczki.

 • Kontakt poprzez formularz kontaktowy [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] - dane przesłane przez formularz kontaktowy takie, jak: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail) są wymagane do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie; [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] zgoda na przetwarzanie takich danych, jak: adres-email, numer telefonu jest wymagana do kontaktu w celu przedstawienia oferty handlowej.
 • Kontakt z konsultantem za pośrednictwem czatu [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – dane przesłane w trakcie rozmowy z konsultantem, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, są przetwarzane w celu weryfikacji zadanego pytania oraz udzielenia odpowiedzi.

 • Przekierowanie Paczki [Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. b) RODO] – za pośrednictwem strony internetowej GLS Poland, odbiorca ma możliwość zmiany adresu doręczenia, jeśli nie może odebrać przesyłki osobiście. W tym celu gromadzimy następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko odbiorcy lub nazwy firmy,
  • ulica / numer domu,
  • kod pocztowy / miejsce zamieszkania,
  • adres e-mail i opis pożądanej lokalizacji.

 • Linki do mediów społecznościowych - strona internetowa GLS Poland zawiera linki do kont społecznościowych GLS Poland (Facebook, LinkedIn). Aby uzyskać więcej informacji na ich temat, należy wybrać odpowiednią zakładkę Polityki Prywatności.

 • Wyszukiwanie punktów Parcel Shop, Szybkiej Paczki i Filii GLS Poland oraz Kalkulator cen - aby wyszukać najbliższy punkt ParcelShop lub oddział GLS Poland, a także aby sprawdzić koszt przesyłki, należy wprowadzić kod pocztowy, miasto (sam kod pocztowy nie stanowi jednak danych osobowych).

 • Formularz „Zostań Agentem ParcelShop” [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] - w związku z otrzymaną deklaracją chęci zawarcia umowy gromadzimy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, (nazwa firmy), adres, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, fax, adres e-mail (strona internetowa).

 • Formularz „ Zostań klientem biznesowym” [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]- w związku z otrzymaną deklaracją chęci zawarcia umowy gromadzimy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, (nazwa firmy), adres, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, adres e-mail (strona internetowa).

4. Udostępnianie danych

GLS Poland może udostępnić dane osobowe:

 • spółkom zależnym GLS,
 • podwykonawcom (np. partnerzy transportowi),
 • podmiotom, które obowiązuje umowa o świadczenie usług dla GLS Poland lub w imieniu GLS Poland (Podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcom usług IT, usług związanych z obsługą klienta (infolinia, telesprzedaż, agencje marketingowe),
 • innym osobom lub organizacjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Transfer danych z Unii Europejskiej do krajów lub organizacji międzynarodowych spoza obszaru Unii Europejskiej, następuje na podstawie:

 • decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
 • wiążących wewnętrznych reguł korporacyjnych,
 • standardowych klauzul umownych, zatwierdzonych do stosowania decyzją Komisji Europejskiej,
 • zatwierdzonych lub certyfikowanych kodeksów postępowania.

5. Okres przechowywania i usuwanie danych

GLS Poland przetwarza dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest ustalany w oparciu o następujące wymagania:

 • wymagania operacyjne: okres, w którym informacja jest niezbędna do realizacji założonych celów,
 • wymagania prawne: okres, w którym GLS Poland jest zobligowany przechowywać dane przez określony czas, by zachować zgodność z przepisami,
 • prawnie uzasadnione interesy GLS Poland: okres w którym dane są przetwarzane w celu ich realizacji, w szczególności w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Zarchiwizowane dane są dostępne tylko dla uprawnionych pracowników. Po upływie terminu uprawniającego do przechowywania danych, są one trwale usuwane.

1. Kategorie danych osobowych. Cele ich przetwarzania oraz podstawa prawna.

W celu przesyłania informacji o aktualnej ofercie usług, GLS Poland jako administrator danych przetwarza następujące kategorie danych:

 • Imię,
 • Adres e-mail,
 • Adres IP,
 • Dane o lokalizacji geograficznej – miasto, kraj

Dobrowolne udostępnienie adresu e-mail [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie od GLS Poland informacji na temat aktualnej oferty (treść newsletteru może zawierać informacje handlowej).

2. Udostępnianie danych

GLS Poland może udostępnić dane osobowe:

 • spółkom zależnym GLS,
 • podwykonawcom,
 • podmiotom, które obowiązuje umowa o świadczenie usług dla GLS Poland lub w imieniu GLS Poland (Podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcom usług IT, usług związanych z obsługą klienta (infolinia, agencje marketingowe)
 • innym osobom lub organizacjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Okres przechowywania i usuwanie danych

GLS Poland przetwarza dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest ustalany w oparciu o następujące wymagania:

 • wymagania operacyjne - okres, w którym informacja jest niezbędna do realizacji założonych celów,
 • wymagania prawne - okres, w którym GLS Poland jest zobligowany przechowywać dane przez określony czas, by zachować zgodność z przepisami,
 • prawnie uzasadnione interesy GLS Poland - okres w którym dane są przetwarzane w celu ich realizacji, w szczególności w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją umowy.

Zarchiwizowane dane są dostępne tylko dla uprawnionych pracowników. Po upływie terminu uprawniającego do przechowywania danych, są one trwale usuwane.

Kariera w GLS Poland

W procesie rekrutacji GLS Poland postępuje zgodnie z przepisami prawa określonymi art. 22.1, par. 1. w Kodeksie pracy i prosi wyłącznie o przekazywanie danych osobowych określonych w przepisach prawnych, czyli:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostałe dane osobowe wykraczające poza kategorie wskazane powyżej (np. wizerunek) przetwarzamy z inicjatywy kandydata i na podstawie jego dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.

W przypadku rekrutacji prowadzonych w sposób zdalny, dołączenie przez kandydata do spotkania online oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci:

 • imienia lub nicku uczestnika,
 • adresu e-mail,
 • adresu IP urządzenia
 • wizerunku ( w przypadku skorzystania z możliwości wgrania zdjęcia profilowego).

Dane są przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora, w szczególności świadczące usługi takie, jak wsparcie systemów informatycznych administratora oraz inne spółki Grupy GLS.

W przypadku wskazania w danych kontaktowych adresu e-mail, w trakcie trwania procesu rekrutacji lub po jego zakończeniu, kandydat może zostać poproszony o wypełnienie ankiety elektronicznej w celu uzyskania opinii o procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes administratora danych, zebrane informacje pozwolą nam ulepszyć proces rekrutacji w naszej organizacji.

Dane osobowe kandydata będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez niego wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, wówczas dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 12 miesięcy od przesłania aplikacji.

GLS Poland wszedł w posiadanie danych osobowych z chwilą dostarczenia ich przez kandydata na pracownika. Posiadane dane nie służą profilowaniu. Dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – podstawą do transferu danych jest:

 • w przypadku danych związanych z udziałem w spotkaniu online przystąpienie podwykonawcy do programu „Tarcza Prywatności”( na mocy decyzji Komisji UE 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016).
 • w przypadku pozostałych rekrutacji - Decyzja Komisji 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 593).

Media społecznościowe

1. Kategorie danych osobowych. Cele ich przetwarzania oraz podstawa prawna

 • Dane przesyłane do nas za pośrednictwem Facebooka

Zwracamy uwagę, że korzystanie z naszej strony na Facebooku i jej funkcji podlega warunkom korzystania z usług platformy (więcej informacji: https://en-gb.facebook.com/legal/terms ). Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność w zakresie wykorzystywania takich funkcji jak: komentowanie, udostępnianie, ocenianie.

W celu komunikacji z osobami odwiedzającymi naszą stronę na Facebooku (komentarz, post, wiadomość), przechowujemy następujące dane [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO]: nazwę użytkownika Facebooka, treść wiadomości lub komentarza. W zależności od sprawy możemy poprosić o dodatkowe dane osobowe za pośrednictwem prywatnych wiadomości:

 • numer paczki, adres doręczenia, adres e-mail lub numer telefonu [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO], gdy zapytanie dotyczy nadawcy, odbiorcy przesyłki lub chęci nawiązania umowy z GLS Poland,
 • adres e-mail, adres doręczenia, numer telefonu, w przypadku wyrażenia zgody na udział w organizowanym przez GLS Poland konkursie [Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO].

Należy pamiętać, że nie należy podawać żadnych danych osobowych ani poufnych w publicznie widocznych komentarzach i postach.

 • Zbieranie i przetwarzanie danych dostępowych przez Facebook

Prosimy o dokładnie sprawdzanie, jakie dane osobowe są nam udostępniane za pośrednictwem Facebooka. Przypominamy, że Facebook przechowuje dane swoich użytkowników (na przykład dane osobowe, adres IP itp.) i może wykorzystywać je do celów biznesowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w polityce danych Facebooka pod https://facebook.com/privacy/explanation . W przypadku braku akceptacji warunków przetwarzania danych przez Facebook należy skontaktować się z nami w inny sposób.

2. Informacja o współadministratorach

W zakresie, w jakim dane są również przetwarzane przez Facebook (dane Insights), Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia oraz GLS Poland stanowią współadministratorów danych zgodnie z art. 26 RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w tym względzie na podstawie umowy między współadministratorami, której treść można znaleźć https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

Kontakt z inspektorem ochrony danych Facebooka jest możliwy za pomocą formularza kontaktowego: https://facebook.com/help/contact/540977946302970 .

 • Przetwarzanie danych do celów statystycznych za pomocą informacji o stronie

Facebook dostarcza GLS Poland pewne informacje dotyczące naszej strony na Facebooku. Są to zagregowane dane, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszą stroną. Informacje te mogą opierać się na danych osobowych zebranych w związku z wizytą lub interakcją osób na naszej stronie lub z jej treścią. Rezygnacja z przetwarzania danych jest możliwa w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień reklam na koncie użytkownika Facebook.

 • Narzędzia analityczne

Aby stale ulepszać naszą obecność w mediach społecznościowych, używamy narzędzia analitycznego „Fanpage Karma” firmy uphill GmbH, Oranienstr. 188, 10999 Berlin. Dotyczy to wyłącznie analiz statystycznych w formie zagregowanej (bez odniesienia do poszczególnych osób).

3. Udostępnianie danych

GLS Poland może udostępnić dane osobowe:

 • spółkom zależnym GLS,
 • podwykonawcom (np. partnerzy transportowi),
 • podmiotom, które obowiązuje umowa o świadczenie usług dla GLS Poland lub w imieniu GLS Poland (Podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcom usług IT,
 • innym osoby lub organizacjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Okres przechowywania i usuwanie danych

GLS Poland przetwarza dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest ustalany w oparciu o następujące wymagania:

 • wymagania operacyjne: okres, w którym informacja jest niezbędna do realizacji umowy,
 • wymagania prawne: okres, w którym GLS Poland jest zobligowany przechowywać dane przez określony czas, by zachować zgodność z przepisami,
 • prawnie uzasadnione interesy GLS Poland: okres w którym dane są przetwarzane w celu ich realizacji, w szczególności w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją umowy.

Zarchiwizowane dane są dostępne tylko dla uprawnionych pracowników. Po upływie terminu uprawniającego do przechowywania danych, są one trwale usuwane.

W celu utrzymania profilu biznesowego GLS na stronie Instagram GLS korzysta z platformy technicznej i usług Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

Serwis Instagram jest jednym z produktów Facebook dostarczonych przez Facebook Ireland Limited. W związku z tym, następujące informacje na Facebooku odnoszą się również do naszego profilu biznesowego na Instagram.
Zwracamy uwagę, że korzystanie z naszej strony Facebook i jego funkcji jest na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie). Obowiązują warunki korzystania z serwisu Facebook.

Gromadzenie i przetwarzanie danych przez Facebook (Insights)

Proszę dokładnie sprawdzić, jakie dane osobowe udostępniają nam Państwo za pośrednictwem Facebooka. Tak długo, jak długo są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku i odwiedzają nasz profil na Facebooku, Facebook może przyporządkować je do Państwa profilu. Zwracamy wyraźnie uwagę, że Facebook przechowuje dane swoich użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) i może je wykorzystywać również do celów biznesowych. Jeżeli chcą Państwo zapobiec przetwarzaniu przez Facebook przekazanych nam danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w inny sposób. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w polityce informacyjnej Facebook pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation (Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875).

Nazwisko i dane kontaktowe wspólnych administratorów danych

O ile dane przekazane przez Państwa są również lub wyłącznie przetwarzane przez Facebook (Insights data), Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, a my jesteśmy wspólnymi administratorami danych w rozumieniu definicji RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w tym zakresie na podstawie umowy pomiędzy współadministratorami danych zgodnie z Art. 26 RODO, który można znaleźć tutaj: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na Facebooku za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Przetwarzanie danych w celach statystycznych z wykorzystaniem wglądu do strony internetowej

Facebook dostarcza nam tak zwanych wglądów do naszej strony na Facebooku: www.facebook.com/business/a/page/page-insights.( Instagram: https://help.instagram.com/788388387972460?helpref=related&ref=related). Są to dane zbiorcze, które pomagają nam zrozumieć, jak ludzie wchodzą w interakcje z naszą stroną. Wgląd do strony może być oparty na danych osobowych zebranych w związku z wizytą lub interakcją ludzi na naszej stronie lub z naszą stroną i jej treścią.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z przetwarzania swoich danych dla któregokolwiek z powyższych celów, zmieniając ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika Facebooka pod adresem www.facebook.com/settings?tab=ads.

Właściwy organ nadzorczy dla serwisów Facebook i Instagram

Komisja Ochrony Danych

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
R32 AP23, Irlandia
https://www.dataprotection.ie

Do utrzymania profilu biznesowego GLS na Facebooku GLS korzysta z platformy technicznej i usług firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn").

Polityka prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Gdy odwiedzasz nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem LinkedIn. W ten sposób LinkedIn otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę, z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Poleć”, będąc zalogowanym na swoim koncie LinkedIn, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem LinkedIn.

Dzięki temu LinkedIn może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Informujemy, że jako dostawca strony, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Szczegóły dotyczące gromadzenia danych (cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystanie) oraz Twoje prawa i możliwości ustawień znajdziesz w polityce prywatności LinkedIn: Polityka ochrony prywatności LinkedIn .

LinkedIn może przetwarzać dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, korzystając z mechanizmów prawnych pozwalających na legalne przekazywanie danych. Więcej informacji na temat transferu danych, wykonywanego przez LinkedIn można znaleźć tutaj: EU, EEA, and Swiss data transfers | LinkedIn Help

Korzystamy również z analityki LinkedIn, umożlwiającej wgląd w statystyki wyświetlania naszego profilu firmowego LinkedIn, w celu oceny aktualnych trendów, w szczególności na podstawie danych o datach i czasie odwiedzania naszego profilu. Gromadzimy dane analityczne (np. liczba obserwujących i odwiedzających), które nie identyfikują bezpośrednio poszczególnych osób.

Do utrzymania profilu biznesowego GLS na YouTube GLS korzysta z platformy technicznej i usług Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Spółka Dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). YouTube jest usługą Google.

Polityka prywatności firmy Google i związanych z nią usług znajduje się na stronie https://policies.google.com/privacy .

Poprzez certyfikat ochrony prywatności Google gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Właściwy organ nadzorczy dla Google

Irlandzka Komisja Ochrony Danych
21 Plac Fitzwilliam Południe
Dublin 2
D02 RD28
Irlandia
https://www.dataprotection.ie