GLS Compliance

A GLS Csoport környezetvédelmi szabályzata

Iránymutatás a GLS Csoport tevékenységével járó környezeti hatások minimalizálásához.

Szabályzat letöltése

Üzleti etikai kódex

A GLS Csoport számára kiemelt jelentőséggel bír az a bizalom, melyet megbízóitól, munkavállalóitól, üzleti partnereitől, valamint a társadalmi közösségtől kapott.

A bizalom további erősítése végett, a GLS Csoport magára nézve kialakított egy Üzleti Etikai Kódexet, amely alapvető értékeket és sztenderdeket határoz meg a vállalati viselkedésre vonatkozóan, és amely minden munkavállalóra nézve kötelező érvényű.

A GLS Üzleti Etikai Kódexe képezi az alapját minden üzleti döntésnek és szabályozza az érdekelt felek felelős együttműködését.

Üzleti Etikai Kódex letöltése

Ellátási lánc

Az ellátási lánc átvilágításáról szóló német törvénnyel (LkSG) összefüggő bejelentések

2023.01.01-jén hatályba lépett az ellátási lánc átvilágításáról szóló német törvény. Társaságunk a GLS Verwaltungs- und Service GmbH leányvállalataként az ezen jogszabályon alapuló bejelentéseket, melyek az ellátási láncban megvalósuló emberi jogi, illetve a környezeti kockázatokkal összefüggő jogsértésekre terjednek ki, egy külön ombudsmani rendszeren keresztül fogadja. A jogszabállyal, illetve a bejelentéssel összefüggő részletesebb információk az alábbi linken találhatók:

 

Szállítói Magatartási Kódex

Elvárás beszállítóinkkal szemben, hogy tiszteletben tartsák a jelen Szállítói Magatartási Kódexben foglalt normákat, a megfelelő intézkedések révén bevezessék ezeket, és üzleti tevékenységüket ezek betartásával végezzék.

Szállítói Magatartási Kódex letöltése

Visszaélés-bejelentő rendszer

A GLS Hungary a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) által meghatározott kötelezettségének eleget téve visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer lehetővé teszi, hogy a GLS Hungary munkavállalói, üzleti partnerei és egyéb érdekeltek jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményről vagy mulasztásról, illetve ezekre vonatkozó információról bejelentést tegyenek.

A GLS Hungary az alábbi csatornákon keresztül biztosítja a visszaélések bejelentését:

- EQS Integrity Line

- Dr. Rainer Bucher bejelentővédelmi ügyvéd

A bejelentéseket az alábbi módon van lehetőség megtenni:

- az EQS Integrity Line honlapon elektronikus úton;

- szóban, telefonon vagy hangrögzítő útján;

- írásban, postai címre küldött levél, vagy elektronikus úton e-mail üzenet formájában, továbbá a megjelölt „Kapcsolatfelvételi Űrlap” kitöltésével

A bejelentő jogosult a bejelentést személyes adatai megadása nélkül, anonim módon is megtenni. Azonban a kivizsgálás mellőzhető, amennyiben nem megállapítható a bejelentési jogosultság, vagy a bejelentésben érintett személy, vagy a bejelentés tartalma.

Minden bejelentést bizalmasan kezelünk!

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a Panasztörvény védelmét csak abban az esetben élvezi, amennyiben a bejelentés időpontjában elegendő oka volt azt hinni, hogy bejelentése igaz.

Elérhetőségek:

EQS Integrity Line

és

Dr. Rainer Buchert - ügyvéd,
Kaiserstraße 22,
60311 Frankfurt am Main / Németország
Tel: +49 69 710 33 330 vagy +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-mail: kanzlei@dr-buchert.de

Kapcsolatfelvételi űrlap

Felügyeleti hatóságok

A visszaélés-bejelentési rendszer kialakításával és a működtetésére vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatban a foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz fordulhat.

A bejelentőrendszer működtetése során a GDPR megsértésével kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti.

Szabálysértési eljárást kezdeményezhet az általános szabálysértési jogkört gyakorló szabálysértési hatóságnál, amennyiben a Panasztörvényben nevesített hátrányos intézkedés alkalmazását, valamint a visszaélés-bejelentés megtételének akadályozását vagy az akadályozás megkísérlését tapasztalja.

A GLS Hungary, mint Adatkezelő a GDPR(1) valamint Infó törvény(2) rendelkezéseire figyelemmel, a Panasztörvényben előírtaknak megfelelően kezeli az eljárás során tudomására jutott személyes adatokat.

(1) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(2) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény