Disclaimer

Inhoud

De inhoud van deze website is zeer zorgvuldig samengesteld. General Logistics Systems Belgium NV en General Logistics Systems Distribution NV (hierna GLS Belgium genoemd) kunnen evenwel niet voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op haar website worden aansprakelijk gesteld.

Copyright

De opmaak van deze website en de onderdelen ervan zijn beschermd door een copyright en deels door een trademark. Voor elk gebruik dat een gewoon bezoek van deze website overstijgt, is de voorafgaande toestemming van GLS Belgium vereist.

Externe links

Om het gebruik van onze website makkelijk te maken en bijkomende informatie op te zoeken, heeft GLS Belgium op haar website een beperkt aantal links naar websites van andere ondernemingen opgenomen. GLS Belgium heeft evenwel volstrekt geen invloed op de ontwikkeling van de websites waarvoor ze links heeft opgenomen en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de in deze websites verstrekte informatie.