Compliance

Verantwoordelijk en systematisch handelen

GLS heeft op groepsniveau een programma geïmplementeerd om compliance-risico's systematisch te herkennen en structureel te vermijden. Het werd ontwikkeld om de GLS Group en zijn medewerkers te beschermen. Het is ook bedoeld om de samenwerking met business partners op basis van vertrouwen nu en in de toekomst te waarborgen.

GLS richt zich hierbij met name op het volgende:

  • Mededingingsrecht
  • Corruptiebestrijding
  • Naleving van economische sancties
  • Preventie van witwaspraktijken
  • Bestrijding van dwangarbeid, slavernij en mensenhandel

De hoeksteen van het compliancesysteem is een uitgebreid trainingsconcept voor medewerkers, omdat compliance bij hen begint.

De Compliance Officers in de afzonderlijke landen, de centrale afdeling Compliance van de Group en Internal Revision zijn de belangrijkste advies- en beoordelingsinstanties voor het drietrapsconcept.

Het complianceconcept volgt een uniforme structuur voor alle GLS-bedrijven, die zo nodig wordt aangepast aan speciale landspecifieke kenmerken.

Code of Business Standards

Het vertrouwen dat GLS ontvangt van klanten, medewerkers, zakelijke partners en het grote publiek is een topprioriteit voor de GLS Group.

Om dit vertrouwen verder te versterken, heeft de GLS Group zichzelf een Code of Business Standards toegekend die de fundamentele waarden en gedragsnormen van het bedrijf vastleggen die bindend zijn voor alle werknemers.

De GLS Code of Business Standards vormt de basis van alle zakelijke beslissingen en reguleert verantwoorde interacties met alle stakeholders.

Code of Business Standards

Aangifte/Ombudsman-systeem

De GLS Group heeft een rapportage- / bemiddelingssysteem opgezet waarmee werknemers, zakelijke partners en derde partijen een vermoedelijk delict van vergelijkbare ernst kunnen melden.

Over al deze onderwerpen kunnen werknemers, zakelijke partners en derden contact opnemen met:

Dr Rainer Buchert, advocaat
Kaiserstraße 22
60311 Frankfurt am Main
Duitsland

Tel. : +49 69 710 33 330 of +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-mail: kanzlei@dr-buchert.de

Dr. Buchert is niet bevoegd om klachten te behandelen die geen betrekking hebben op misdrijven van vergelijkbare ernst. Bij twijfel zal hij adviseren over de follow-up. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Van beroep is Dr. Buchert gebonden aan het beroepsgeheim en is hij niet gemachtigd om de identiteit van personen die informatie verstrekken zonder hun uitdrukkelijke toestemming vrij te geven.

Hij heeft ook het recht om op verzoek van een rechtbank te weigeren bewijs te leveren (inclusief het onthullen van de identiteit van personen die een waarschuwing hebben gegeven). Bij de bemiddelaar ingediende klachten kunnen alleen met toestemming van de klager aan de GLS Group worden meegedeeld.

Personen die een melding willen doen zoals hierboven vermeld, kunnen natuurlijk ook contact opnemen met hun supervisor of enig ander contact binnen de GLS Group.

Contactformulier voor informanten