Duurzaamheid

Als toonaangevende logistieke dienstverlener is de GLS Group zich volledig bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de maatschappij. Sinds 2009 beoordelen we de ecologische voetafdruk van de GLS Group waarbij we kijken naar uitstoot, grondstoffenverbruik en afvalverwerking. De methode die we hiervoor gebruiken voldoet aan de ISO 14064-1-norm en aan het Greenhouse Gas Protocol.

GLS benadert duurzaamheid op een holistische manier, waarbij de sociale, ecologische en economische aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staan. Deze onderdelen komen samen in ons ThinkResponsible programma, onderverdeeld in Climate Protect, ThinkSocial en ThinkQuality.

Met onze diensten dragen we bij aan werkgelegenheid, mobiliteit en de betrouwbare levering van goederen. We voelen ons verbonden met de samenleving en streven naar duurzaam economisch succes en een beter milieu voor toekomstige generaties. Uitgebreide informatie over ons ThinkResponsible programma en de bijbehorende initiatieven lees je in ons duurzaamheidsverslag.

Download duurzaamheidsverslag

Climate Protect

In 2008 lanceerde een duurzaamheidsinitiatief om de verschillende activiteiten binnen de GLS Group te coördineren en actief te stimuleren.

Met ons milieubeheersysteem, dat is gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm, worden maatregelen ingevoerd die in het kader van Climate Protect bedacht zijn. Milieubewuste ideeën en acties komen in alle onderdelen van het bedrijf tot uiting; van efficiëntere ritplanning tot het verduurzamen van gebouwen en werkplekken. Het beheersysteem helpt ons de gestelde doelen te bereiken. Alle Europese GLS-bedrijven hebben een lokale milieuvertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de milieubeschermingsmaatregelen.

GLS Netherlands compenseert en reduceert haar volledige uitstoot met projecten in binnen- en buitenland. Om de CO2-uitstoot van onze transport- en logistieke activiteiten te verlagen zet GLS Netherlands in op diverse milieuvriendelijke oplossingen. Helaas is niet alle CO2-uitstoot te vermijden. Daarom compenseert GLS Netherlands haar volledige uitstoot, in samenwerking met ClimatePartner . Daarnaast steunt GLS, via de stichting Trees For All , duurzame bosprojecten in Nederland.

Volledige compensatie van de CO2-uitstoot
Reduceren en vermijden van de CO2-uitstoot

ThinkSocial

De mensen die bij en voor GLS werken, hebben verschillende etnische achtergronden, culturen, godsdiensten en overtuigingen. Waardering, respect en begrip zijn voor de Group belangrijke uitgangspunten in de omgang met medewerkers en partners. Intensieve communicatie met iedereen die voor GLS de laatste kilometers maken bij het ophalen en bezorgen van pakketten, vormt een wezenlijk onderdeel van de samenwerking.


De ontwikkeling van onze medewerkers is een cruciaal onderdeel van de GLS-strategie, waarmee de Group succes voor het bedrijf en haar medewerkers op de lange termijn wil verzekeren.


Bovendien vinden het management en de medewerkers het belangrijk om mensen in nood te helpen. In heel Europa ondersteunen GLS-bedrijven zorgvuldig geselecteerde initiatieven in hun maatschappelijke omgeving, zowel met rechtstreekse sponsoring als door gratis vervoersdiensten aan te bieden.

ThinkQuality

Onze kwaliteitsstandaarden beperken zich niet tot de transport-diensten, maar zitten verweven in alle bedrijfssystemen en processen. Deze hoge eisen en de toenemende complexiteit hebben ertoe geleid dat GLS een kwaliteitsmanagementsysteem heeft ontwikkeld in lijn met ISO 9001:2015. Het stelt GLS in staat naadloze interne processen en een stabiele kwaliteit met betrekking tot onze dienstverlening te garanderen.