Ograničenje odgovornosti

Sadržaji

Sadržaji ove web-stranice ispostavljeni su s najvećom mogućom pažnjom. No General Logistics Systems Hrvatska d,.o.o. ne pretpostavlja nikakvu odgovornost radi ispravnosti, kompletnosti i aktualnosti informacija koje su ponuđene.

Autorsko pravo

Postava ove web-stranice kao i svih njezinih komponenti podliježe odredbama autorskog prava i djelomično su zaštićeni odredbama o robnim žigovima. Bilo koje korištenje koje nadilazi posjetu te web-stranice mora imati prethodnu suglasnost tvrtke GLS.

Eksterni linkovi

Kako bi se korisnicima olakšalo pristup dodatnim informacijama, GLS je uspostavila, u manjoj mjeri, link za druge web-stranice eksternih nabavljača. GLS nema nikakvih utjecaja na razvoj tako povezanih web-stranica i stoga ne može ni pretpostaviti bilo kakva odgovornost glede informacija koje su stečene na taj način.