Korporativne informacije

General Logistics Systems Croatia d.o.o. za usluge

Stupničke Šipkovine 22

Donji Stupnik (Općina Stupnik)

OIB: 88360795357

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS: 080852963
PDV ID broj: HR 88360795357

Temeljni kapital: 100.828,05 eura (760.000,00 kuna), uplaćen u cijelosti

E-mail: gls@gls-croatia.com

Telefon: +385 1 2042 672

Odgovorna osoba: Đorđe Marković, direktor

Računi broj HR6223600001102356627, HR3823600001501311560, HR7023600001501305649 otvoreni kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

Račun broj HR4624070001500014985 otvoren kod OTP banka d.d., Split, Ulica Domovinskog rata 61

Djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), Zagreb, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9