Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on GLS:lle tärkeä periaate, jota GLS:n työntekijät ympäri Euroopan toteuttavat.

Vuonna 2008 GLS lanseerasi ThinkGreen ympäristöohjelmansa hallinoidakseen ja edistääkseen erilaisia ympäristötoimia GLS-ryhmässä. Tavoitteisiin kuuluu resurssien vastuullinen käyttö, päästövähennykset sekä optimoitu jätteenkäsittely.
Jokaisella GLS-maalla on oma ympäristövastaavansa, jonka tehtäviin kuuluu ryhmänlaajuisten ympäristönsuojelutoimien toteuttaminen.

Ympäristötoimenpiteet

GLS-ryhmä on sitoutunut ympäristöystävälliseen pakettitoimitukseen toimenpideohjelmansa kautta. Tavoitteena on käyttää resursseja niin tehokkaasti kuin mahdollista ja optimoida kuljetusprosesseja.


Ajoneuvojen päivittäminen
Ajoneuvojen päivittäminen

GLS parantaa polttoainetehokkuutta ja vähentää kasvihuonekaasuja. Kaikki ajoneuvomme – myös kuljetuskumppaniemme ajoneuvot sekä ryhmän omat ajoneuvot – vaihdetaan vaiheittain ympäristöystävällisempiin malleihin.

×
Ajoneuvojen sähköistäminen
Ajoneuvojen sähköistäminen

GLS käyttää lisääntyvässä määrin vaihtoehtoisia toimitustapoja kuten kaasu- tai sähkökäyttöisiä ajoneuvoja, skoottereita, rahtipyöriä ja jopa rullaluistimia pakettien toimittamisessa. Nämä toimitustavat vähentävät päästöjämme ja täydentävät ajoneuvolaivastoamme.

×
Reittisuunnittelu
Optimoitu reitti

GLS käyttää nykyaikaisia tietojärjestelmiin perustuvia työkalua parantaakseen toimintatapojaan ja kuljetusreittejään. Kuljetusmatkat minimoidaan systemaattisesti optimoidulla reittisuunnittelulla.

×
Toimipaikat
Vihreää rakentamista

GLS toimii ympäristöystävällisesti myös rakentaessaan ja kaikki uudet rakennukset sekä laajennus ja kunnostushankkeet huomioivat ympäristönäkökohdat. Tekniikat kuten sadeveden talteenotto, aurinkovoima, kierrätettyjen rakennusmateriaalien ja lämpöpumppujen käyttö on näissä tärkeässä roolissa.

×