Kestävä kehitys ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kannalta

GLS:lle kestävä kehitys on laaja konsepti, johon kuuluu ympäristöarvojen lisäksi yhteiskuntavastuun sosiaaliset ja taloudelliset puolet.

Tämä tarkoittaa samaan aikaan erinomaisen pakettilogistiikan tarjoamista asiakkaille ja työpaikkojen turvaamista työntekijöille. Palveluillaan GLS tukee myös tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja luotettavia tavaratoimituksia, jotka ovat talouden peruspilareita.

Ryhmän tavoitteena on saavuttaa kestävää taloudellista menestystä samalla säästäen ympäristöä tuleville sukupolville. GLS katsoo myös olevansa velvoitettu toimaan ympäröivän yhteiskunnan jäsenenä ja sen hyväksi.

ThinkResponsible

Yhtenä Euroopan johtavista pakettilogistiikkatoimijoista GLS on tietoinen vastuustaan ihmisiä, ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan.

ThinkFuture

Toimillamme vaihtoehtoisten käyttövoimien ja kaupunkilogistiikan aloilla luemme tietä kohti valoisaa tulevaisuutta.

ThinkSocial

GLS haluaa toimia vastuullisesti työntekijöitään, kumppaneistaan ja tukea tarvitsevista ihmisistä.

GLS ympäristöystävällinen sähköistetty pakettitoimitus

Climate Protect

GLS on sitoutunut suojelemaan ympäristöä. Tämä tarkoittaa muun muassa vastuullista resurssien käyttöä ja päästövähennyksiä.

Kestävän kehityksen raportit

GLS raportoi yksityiskohtaisesti nykyisistä tavoitteistaan, toimistaan ja kehityksestään talous-, yhteiskunta-, ympäristö- ja yritysvastuun alueilla.

ThinkQuality

Luotettavuus, täsmällisyys, läpinäkyvyys ja laatustandardit ovat päivittäisten toimiemme ydinosa. GLS työskentelee jatkuvasti laadun parantamiseksi.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet

GLS tukee YK: n kestävän kehityksen tavoitteita ja ryhtyy lukuisiin toimenpiteisiin niiden saavuttamiseksi.

Olennaisuusanalyysi

Koko ryhmän kattavan olennaisuusanalyysin avulla GLS pyrkii varmistamaan, että asiat, jotka ovat tärkeimpiä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmillemme asetetaan etusijalle. Tuloksia käytetään pohjana kestävän kehityksen raportillemme ja yritysvastuustrategiallemme.