Sustenabilitatea - socială, de mediu și economică

GLS are o înțelegere holistică a durabilității care cuprinde aspecte de mediu, sociale și economice ale responsabilității sale corporative.Scopul este de a oferi clienților cea mai înaltă calitate în ceea ce privește logistica, oferind angajaților un loc de muncă stabil la o companie puternică.

Pentru GLS, acești doi factori merg mână în mână. Prin atingerea acestor obiective, GLS contribuie, de asemenea, la mobilitatea și disponibilitatea fiabilă a mărfurilor, care, la rândul lor, constituie coloana vertebrală a economiei.Scopul este de a obține un succes comercial durabil, protejând mediul pentru generațiile viitoare. GLS se angajează, de asemenea, cu societatea în care își desfășoară activitatea.

Sustenabilitatea este acum văzută de mulți oameni ca fiind una dintre cele mai presante probleme cu care se confruntă societatea noastră. Noi, la GLS, putem vedea acest lucru doar din faptul că cererile grupurilor noastre de dialog în acest domeniu continuă să crească. Desigur, suntem foarte fericiți de această dezvoltare!

Anne Wiese, Responsabilitatea corporativă Managerială GLS Group

ThinkResponsible

Fiind o companie lider de logistică a expedierilor la nivel european, GLS este conștientă de responsabilitatea sa față de oameni, mediu și societate.

ThinkFuture

Cu activitățile noastre în domeniul tehnologiilor de combustibil alternativ și logisticii urbane, deschidem calea către un viitor de succes.

Curier GLS livreaza colete

Climate Protect

GLS se angajează să protejeze mediul. Aceasta include manipularea responsabilă a resurselor și reducerea emisiilor.

Certificări

Transparență la nivel global - GLS îndeplinește standardele recunoscute la nivel internațional și publică date de mediu.

ThinkSocial

GLS își asumă responsabilitatea - pentru angajați și parteneri, precum și pentru persoanele care au nevoie de sprijin.

Obiective de dezvoltare durabilă

Obiective de dezvoltare durabilă

GLS sprijină Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă și ia numeroase măsuri pentru a contribui la realizarea acestora.

ThinkQuality

Fiabilitatea, punctualitatea, transparența și standardele de performanță sunt în centrul eforturilor noastre de zi cu zi. GLS lucrează la îmbunătățirea calității în mod continuu.

Rapoarte de sustenabilitate

GLS raportează în detaliu obiectivele, activitățile și progresele sale actuale în materie economică, socială, de mediu și corporativă.

Angajamentul nostru față de diversitate și incluziune - Pentru oamenii de azi și pentru cei de mâine

Diversitatea și incluziunea sunt principii de bază pentru GLS Group. Suntem conștienți de faptul că succesul companiei noastre depinde de oamenii care lucrează pentru GLS. Acest lucru este independent de rasă, gen, vârstă, orientare sexuală sau orice altă caracteristică protejată de lege. Promovarea unei culturi organizaționale diverse și incluzive este nu numai responsabilitatea noastră etică, ci și un element esențial al companiei care ne dorim să fim.

Pentru a susține un mediu de lucru divers și incluziv și pentru a obține un impact de durată, noi, GLS Group, ne-am propus umătoarele:

● Să creăm un mediu de lucru incluziv în care angajații noștri se simt apreciați, sunt respectați, tratați corect și simt că aparțin locului

● Să oferim șanse egale tuturor angajaților noștri, inclusiv acces la training-uri, oportunități de dezvoltare și avansare

● Să recrutăm aplicanți deschiși spre a face parte dintr-o echipă diversă, indiferent de rasă, gen, vârstă, orientare sexuală sau oricare alte caracteristici

● Să colaborăm cu parteneri diverși pentru a spori inovația și pentru a ne conecta îndeaproape cu comunitățile din jurul nostru