Beskyttelse af Whistleblowers

Hos GLS har vi forpligtet os til klare etiske principper.

Det er en hjørnesten i vores succes som virksomhed. Alle GLS' medarbejdere har et ansvar for, at GLS lever op til sine principper, og ofte er det nogle få medarbejderes forseelser, der smitter af på en virksomheds omdømme som helhed. Derfor er det afgørende for GLS at blive underrettet om potentielle forseelser fra medarbejdere, leverandører eller tredjeparter så tidligt som muligt, så vi hurtigt kan handle på det og effektivt afhjælpe situationen.

Loven om beskyttelse af whistleblowere forpligter GLS til at etablere en intern indberetningskanal. Gennem denne interne indberetningskanal kan whistleblowere informere GLS om potentielle arbejdsrelaterede forseelser. Whistleblowere kan bruge den interne indberetningskanal til at rapportere følgende (lov om beskyttelse af whistleblowere § 1):

Indberetninger, som vedrører overtrædelser af EU-retten, og som er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Par-lamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten

Indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Indberetninger, der vedrører ovennævnte lovovertrædelser, vil blive behandlet med den største fortrolighed for at maksimere beskyttelsen af whistleblowere og dem, der er nævnt i indberetningen. Desuden beskytter loven whistleblowere mod enhver form for repressalier.

For alle andre indberetninger er du også velkommen til at kontakte den interne indberetningskanal. Sådanne rapporter behandles også strengt fortroligt.

Vær dog opmærksom på, at du som whistleblower kun vil gavne af lovens beskyttelse, hvis henvendelsen er omfattet af Lov om beskyttelse af Whistleblowere, og at du på tidspunktet for indberetningen havde tilstrækkelig grund til at antage, at din indberetning var sand. Du er ikke beskyttet, hvis du indsender en rapport, som du ved er usand.

Den interne indberetningskanal i henhold til § 11 i Lov om beskyttelse af Whistleblowere er Compliance manager i GLS.

Du kan kontakte den interne whistleblowerordning via 1) EQS eller 2) vores ombudsmand Dr. Rainer Buchert.

1) EQS Integrity Line:

Anmeld online

2) Dr. Rainer Buchert, Advokat Kaiserstraße 22 D-60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 710 33 330 eller +49 6105-921355

Fax: +49 69 710 34 444

E-Mail: kanzlei@dr-buchert.de

Du er også velkommen til at bruge den elektroniske kontaktformular:

Gå til kontaktformular

Udover at kontakte den interne whistleblowerkanal, har du også mulighed for at kontakte de relevante myndigheder direkte (ekstern rapportering). De relevante myndigheder er:

Datatilsynet, jf. Lov om beskyttelse af Whistleblowere § 17 stk. 1: Den Nationale Whistleblowerordning

Loven om beskyttelse af Whistleblowere giver dig mulighed for at vælge mellem den interne og eksterne indberetningskanal og om du ønsker at indgive din indberetning til GLS' whistleblowerordning eller til en relevant ekstern whistleblowerordning eller begge dele. Vi vil dog gerne opfordre dig til at benytte vores interne whistleblowerordning i de tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier. Hvis du er utilfreds med sagsbehandlingen efter afslutningen af vores interne foranstaltninger, kan du stadig kontakte de eksterne myndigheder.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående?

Du er velkommen til at sende os en e-mail på compliance@gls-denmark.com