Ansvarlighed

GLS handler forsvarligt med tanke for både medarbejdere, miljø og samfund.

test

Bæredygtighed og miljø

test

Vi støtter

test

Certificeringer

 

Fokusområder

Diversitet

Vores forpligtelse til diversitet og inklusion - For nutidens og fremtidens mennesker

Diversitet og inklusion er nøgleprincipper hos GLS Group. Vi ved, at vores virksomheds succes afhænger af de mennesker, der arbejder for GLS. Dette er uafhængigt af deres race, køn, alder, seksuelle orientering og andre karakteristika, der er beskyttet af loven. Det er ikke kun vores etiske ansvar at fremme en mangfoldig og inkluderende virksomhedskultur, men også et væsentligt element i den virksomhed, vi ønsker at være.

For at kunne støtte et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø fuldt ud og opnå en bæredygtig indvirkning, stræber vi i GLS Group efter at opnå til følgende:

  • At skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvor vores medarbejdere føler sig værdsatte for deres bidrag, bliver respekteret og behandlet retfærdigt og har en følelse af at høre til
  • At give lige muligheder for alle medarbejdere, herunder adgang til kurser, udviklingsmuligheder og intern forfremmelse
  • At rekruttere åbensindede ansøgere af alle racer, køn, aldre, seksuelle orienteringer og enhver anden karakteristika
  • At samarbejde med en mangfoldig vifte af partnere for at fremme vores innovation og skabe tættere forbindelse til samfund omkring os.

GLS har implementeret et program til systematisk og struktureret at identificere og undgå compliance-risici. Det er udviklet for at beskytte GLS Group og GLS-ansatte i hele koncernen.

Det er også beregnet som en sikkerhed for samarbejdspartnere og skal sikre tillid både nu og i fremtiden.

GLS fokuserer på følgende områder:

  • Konkurrencelovgivning
  • Korruptionsbekæmpelse
  • Overholdelse af økonomiske sanktioner
  • Forebyggelse af hvidvaskning af penge
  • Bekæmpelse af tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel

En af hjørnestenene i compliance-programmet er en intensiv træning for alle ansatte – for compliance begynder her.

Compliance Managerne i de enkelte lande, GLS Group’s centrale Compliance afdeling og intern auditering er afgørende faktorer for programmet.

Compliance-konceptet følger en ensartet struktur i alle GLS-selskaberne, tilpasset nationale forhold hvor nødvendigt.

GLS har udrullet et system til systematisk og struktureret at identificere og forhindre compliance-risici.

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er topprioritet hos GLS. Vores kollegaer er vores vigtigste ressource, og vi har en forpligtelse til at passe på hinanden.

I GLS Denmark har vi på hver af vores lokationer dedikerede teams, som arbejder målrettet med forebyggelse af arbejdsskader, specielt med henblik på tunge løft, korrekt løfte- og arbejdsstilling og uheld. Vi kører løbende kampagner som yderligere sætter fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. På samme måde arbejder vi også med trafiksikkerhed og chaufføradfærd for at sikre, at vi ikke bringer chauffører og trafikanter i fare.

Vores mål er simpelt: Én arbejdsulykke er én for mange. For er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os.