Ansvarlighed

test

Vi støtter

test

Certificeringer

 

Fokusområder

Diversitet og inklusion

Diversitet og inklusion er nøgleprincipper hos GLS. Vi ved, at vores succes afhænger af vores medarbejdere, uafhængigt af køn, alder, seksualitet, etnicitet, religion, kulturel orientering, fysisk og psykisk handicap samt politiske og faglige aktiviteter. Det er netop dét, der gør vores arbejdsplads dynamisk, innovativ og helt unik.

Det er ikke kun vores etiske ansvar at fremme en mangfoldig og inkluderende virksomhedskultur, men også et væsentligt element i den virksomhed, vi ønsker at være. Derfor er vi stolte af at have kolleger fra ca. 60 nationaliteter*.

På tværs af vores 11 lokationer beskæftiger vi bl.a. studerende, flexjobbere, seniorer, timelønnede og funktionærer.

*Data er opgjort 31.12.2023

I GLS har vi lige behandling og lige muligheder for alle, herunder adgang til kurser og uddannelse, generelle udviklingsmuligheder samt intern jobrotation og forfremmelse. Uanset køn, alder, seksualitet, etnicitet, religion, kulturel orientering, fysisk og psykisk handicap samt politiske og faglige aktiviteter giver vi plads, når en medarbejder har engagementet til at udvikle sig fagligt og personligt.

I en rekrutteringsproces er ansøgerens private forhold og køn underordnet. Vores medarbejderstab består af ca. 2/3 mænd (68,5%) og ca. 1/3 er kvinder (31,5%)*. Samme fordeling gør sig også gældende i GLS' ledelse, hvor mænd udgør 65,5% og kvinder 34,5%.

*Data er opgjort d. 31.12.2023

2/3 af vores medarbejdere i GLS Denmark er timelønnede, som bl.a. arbejder på vores distributionscentre og i vores GLS PakkeShops i København. Den resterende 1/3 er funktionæransatte, som arbejder med alt lige fra IT til ESG, kundeservice, virksomhedsudvikling, salg og operations.

I vores daligdag har vi fokus på både fysisk og psykisk sundhed, så vi kan passe godt på vores vigtigste ressourcer.

Den årlige GAIS trivselsmåling giver et indblik i den generelle trivsel målt på parametre som mestring, kolleger, ledelse og balance. Da undersøgelsen foretages årligt, kan vi monitorere, om vores indsatser for at skabe trivsel og arbejdsglæde giver den ønskede effekt. I 2024 har vi opnået en eNPS på 40, hvilket signalerer en stærk lyst til at anbefale GLS som arbejdsplads.

Ancienniteten siger meget om en arbejdsplads. Derfor er vi stolte af, at 10% har været ansat mellem 10-20 år, mens 3% har haft 20-års jubilæum*. Samtidig oplever vi ofte, at tidligere medarbejdere søger tilbage til GLS, og vi er glade for at byde dem velkommen hjem.

*Data er opgjort for 1. kvartal 2024

Sikkerhed og sundhed er en topprioritet i GLS. Alle ansatte er til låns, og derfor er det essentielt, at alle kommer sikkert hjem fra arbejde hver dag. Med mange tunge pakker og store køretøjer har vi en forpligtigelse til at passe på hinanden.

I GLS Denmark har vi på hver af vores lokationer dedikerede teams og medarbejdere, som arbejder målrettet med forebyggelse af arbejdsskader, specielt med henblik på tunge løft, korrekt løfteteknik, korrekt arbejdsstilling samt at modvirke uheld. Vi kører løbende kampagner som sætter yderligere fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed.

På samme måde arbejder vi også med trafiksikkerhed og chaufføradfærd for at sikre, at vi ikke bringer chauffører og medtrafikanter i fare.

Vores mål er simpelt: én arbejdsulykke er én for mange.

Høj kvalitet er en grundværdi og -forudsætning i GLS. Om det er vores levering, sortering, kundeservice, markedsføring eller interne processer, så er det kvalitet, der driver os.

Kvalitet ses i operationen, hvor vi hvert år håndterer millioner af pakker, hvoraf 98,9% leveres indenfor 24 timer*. Vi tager vores rolle som Trusted Advisor seriøst, og vi sætter en høj standard i vores markedsføring, hvor det, vi kommunikerer, er sandt og dokumenterbart. Så når vi siger, at vi leverer pakken dag-til-dag, så mener vi det.

Og har du brug for at kontakte vores kundeservice, vil du også her opleve høj kvalitet og kort ventetid. 80% af alle samtaler besvares inden for 2 minutter, mens 62% af alle skriftlige henvendelser besvares inden for 30 minutter og 99% inden for 8 timer**.

Det afspejler os også på Trustpilot, hvor vores kunder og modtagere har gjort os til Danmarks bedst ratede pakkedistributør med en score på 4,7.

*Baseret på 12 måneder (april 2023 – marts 2024) / **Baseret på 2023

Sikkerhed og tryghed er en naturlig del af høj kvalitet. Compliance skaber tryghed og er samtidig med til at beskytte vores kunder, samarbejdspartnere og os selv.

Vi har implementeret et program til systematisk og struktureret at identificere og undgå compliance risici, hvor vi fokuserer på beskyttelse af persondata (GDPR), konkurrencelovgivning, korruptionsbekæmpelse, overholdelse af økonomiske sanktioner, forebyggelse af hvidvaskning af penge samt bekæmpelse af tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel.

Compliance begynder internt og følger en ensartet struktur i alle GLS-selskaberne, tilpasset nationale forhold hvor nødvendigt. Et internationalt samspil mellem Compliance Managerne i de enkelte GLS- lande, GLS Groups centrale Compliance afdeling, intern auditering samt intensiv træning for alle ansatte, er afgørende faktorer for den fortsatte høje kvalitet af programmet.

For at vi kan leve op til vores høje kvalitetskrav, er det en forudsætning, at vores samarbejdspartnere deler vores kvalitetsfokus.

Vi stiller krav til, at alle chauffører, der distribuerer pakker for os, har varebilschaufførbevis samt at alle vores distributionspartnere har vognmandstilladelser og varebilstilladelser. Beviserne og tilladelserne stiller bl.a. krav om at overholde en række faglige kvalifikationer, adfærdsmæssige forhold om vandel og god skik samt økonomiske minimumsgrænser omkring egenkapital, restancer til det offentlige og løn- og arbejdsvilkår.

For løbende at sikre overholdelsen og en øget professionalisering i branchen, er GLS Denmark i samarbejde med DTL Danske Vognmænd de første til at udvikle et uddannelses- og auditeringsforløb, som alle vores distributionspartnere og vognmænd i samarbejde med DTL Danske Vognmænd skal gennemføre som minimum hvert tredje år.

Alle chauffører tilknyttet GLS Denmark tilbydes løbende uddannelse og træning i vores interne processer og arbejdsgange for at vedligeholde og øge kvaliteten i den levering, de udfører. Derudover bliver alle distributionspartnere inviteret ind i vores operation en dag om året for at få et indblik i vores interne processer og kundehenvendelser. På samme måde kommer vores funktionæransatte også ud at køre med en chauffør, for at få et bedre indblik i distributionen. Vi tror på, at det er med til at sikre en fælles forståelse for vores forretning og ikke mindst den service, vi ønsker at levere.

GLS har udrullet et system til systematisk og struktureret at identificere og forhindre compliance-risici.

Læs mere