Ansvarlighed

GLS handler forsvarligt med tanke for både medarbejdere, miljø og samfund - på en bæredygtig forretningsmæssig måde.

GLS Academy

GLS Academy sørger for, at medarbejderne i GLS kontinuerligt udvikler sig og har de rette kompetencer til at drive GLS fremad. Her bliver udbudt både relevante kortere kursusaktiviteter, længere tilpassede uddannelsesforløb og skræddersyede aktiviteter efter ønske og behov fra GLS.

Målgruppen er både timelønnede og funktionærer og sidegevinsten er et godt, kollegialt samlingspunkt på tværs af afdelinger og lokationer, der til daglig er fordelt på 9 adresser i Danmark.

ThinkGreen

Som en førende pakkedistributør er GLS meget bevidst om sit specielle ansvar over for miljøet og samfundet.

GLS ser bæredygtighed som en helhed – både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske vinkel af ansvarlighed.

Det betyder høj kvalitet i pakkelogistik for kunderne og jobsikkerhed for medarbejderne. GLS bidrager til mobilitet og pålidelig levering af varer, som er rygraden af vores samfunds økonomi.

Det er GLS' mål at opnå bæredygtig økonomisk succes i overensstemmelse med beskyttelse af miljøet for fremtidige generationer.

I Bæredygtighedsrapporten informerer GLS om udviklingen i regnskabsårene 2018/2019 – inklusiv nøgletal for den miljømæssige balance og eksempler på sociale tiltag i hele Europa.

Download Bæredygtighedsrapport (engelsk)

ReThink - et dansk tiltag

I forlængelse af det internationale initiativ ThinkGreen arbejder GLS i Danmark ud fra punkterne i ReThink (udarbejdet på baggrund af ”The 6 Rs”).

Disse elementer bliver taget med i betragtning ved både store og små beslutninger. Når vi f.eks. indgår sponsorater, indkøber julegaver til vores medarbejdere eller sætter fokus på bæredygtighed i uddeling af reklamegaver til vores kunder.

Vores chaufføruniform er endnu et eksempel. En fin balance mellem at skabe genkendelighed til GLS-brandet og en minimering af brug af logo’er sikrer rette fokus – til gavn for miljøet.

Certificeret kvalitet og bæredygtighed

GLS arbejder og er certificeret i henhold til DIN ISO 9001:2015 og 14001:2015.
Dette gavner både medarbejderne og miljøet, da det sikrer, overvåger og forbedrer kvalitet og bæredygtighed med et europæisk kvalitets- og miljøledelsessystem.

GDP - certificeret transport af medicin

GLS Denmark har igen fået tildelt GDP-certificering (Good Distribution Practice). Sammen med GLS i Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland og Luxembourg opererer GLS med GDP-retningslinjerne, og disse er obligatoriske for engroshandel med lægemidler i hele EU. Sikker, hygiejnisk og passende transport af medicin til mennesker er derfor et fokus i de ovennævnte lande.

Download GDP certificering

ISO-certificeret med stor stolthed

GLS garanterer, kontrollerer og forbedrer kvalitet og bæredygtighed med et paneuropæisk kvalitets- og miljøledelsessystem. Denne globalt anerkendte standard er et af de mest vigtige miljøledelsesmæssige benchmark. Omfattende kvalitetssikring hos GLS inkluderer nøjagtigt definerede arbejdsprocesser, kvalitetsretningslinjer med kontrolrutiner og regelmæssige auditeringer. Certificeret til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 af DEKRA, en af de største og højt respekterede internationale udbydere af ledelsessystemcertificeringer, gør GLS stolt af dette kvalitetsbevis.

Download ISO9001 certificering

Download ISO14001 certificering

Compliance

GLS har implementeret et program til systematisk og struktureret at identificere og undgå compliance-risici. Det er udviklet for at beskytte GLS Group og GLS-ansatte i hele koncernen.

Det er også beregnet som en sikkerhed for samarbejdspartnere og skal sikre tillid både nu og i fremtiden.

GLS fokuserer på følgende områder:
- Konkurrencelovgivning
- Korruptionsbekæmpelse
- Overholdelse af økonomiske sanktioner
- Forebyggelse af hvidvaskning af penge
- Bekæmpelse af tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel

En af hjørnestenene i compliance-programmet er en intensiv træning for alle ansatte – for compliance begynder her.

Compliance Managerne i de enkelte lande, GLS Group’s centrale Compliance afdeling og intern auditering er afgørende faktorer for programmet.

Compliance-konceptet følger en ensartet struktur i alle GLS-selskaberne, tilpasset nationale forhold hvor nødvendigt.

Whistleblower

GLS har implementeret et Whistleblowing System, der gør det muligt for GLS-ansatte, forretningsforbindelser og tredjepart fortroligt at anmelde anliggender omkring kriminelle handlinger eller lignende alvorlige lovovertrædelser.

I sådanne situationer kan alle ansatte, forretningsforbindelser eller tredjepart kontakte Advokat Dr. Rainer Buchert (Kaiserstraße 22, DE-60311 Frankfurt am Main, telefon +49 69 710 33 330 eller +49 6105 92 1355, mail Kanzlei@dr-buchert.de på denne kontaktformular for informanter.

Dr. Buchert tager sig ikke af anliggender, der ikke omhandler kriminelle handlinger eller lignende alvorlige lovovertrædelser. Ved tvivlsspørgsmål vil han rådgive om, hvordan man kommer videre.

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt. Dr. Buchert har tavshedspligt og må ikke offentliggøre anmelders identitet uden dennes udtrykkelige samtykke. Han har også ret til at nægte at afgive vidneforklaring (også Whistleblowers identitet) efter anmodning fra en domstol. Henvendelser til ovenstående bliver først videregivet til GLS, når klagers samtykke er modtaget.

Alle anliggender vedrørende ovennævnte kan også rettes til medarbejderens nærmeste leder eller anden kontaktperson hos GLS.