Kapacitets- og dieseltillæg samt vejskat

Da oliepriser har stor betydning for transportpriser og dermed også for omkostningerne ved pakkedistribution opkræver GLS Denmark et dieseltillæg. Derudover opkræver vi et kapacitetstillæg for at vedligeholde den høje service og kvalitet i en tid med øget efterspørgsel på transport og mangel på arbejdskraft.

Oplysninger om kapacitets-og dieseltillæg fremgår særskilt og gennemskueligt af GLS' fakturaer.

Dieseltillæg

Dieseltillægget justeres månedsvis på baggrund af forrige måneds oliepriser. Den nedre grænse for dieseltillægget på nationale pakker er 10%, internationale pakker 20% og øvrige services 10%.​

MånedNationale pakkerInternationale pakker
Øvrige services
December 202312,04 %24,08 %13,04 %
November 202312,65 %25,30 %13,65 %

Kapacitetstillæg

Den fortsat høje vækst i markedet medfører et naturligt behov for øget transport, hvilket giver et ekstraordinært pres på kapaciteten, herunder specielt manglen på chauffører og materiel i markedet. For at kunne levere med den vanlige høje kvalitet, opkræver vi et kapacitetstillæg.

Måned
December 20233,7%
November 20233,7%

Information om tysk vejafgift

I Tyskland har forbundsregeringen indført vejafgift (MAUT) på flere forbundsveje og motorveje. Det betyder, at alle transporter til, fra og gennem Tyskland pålægges denne afgift.

GLS Denmark tillægger afgiften i prisen for pakker, der sendes gennem Tyskland. Den aktuelle afgift er på 1,81 kr. pr. pakke og fremgår som en selvstændig post på vores fakturaer.