Energitillæg samt vejskat

Da olie- og energipriser har stor betydning for transportpriser og dermed også for omkostningerne ved pakkedistribution opkræver GLS Denmark et energitillæg.

Oplysninger om energitillæg fremgår særskilt og gennemskueligt af GLS' fakturaer.

Energitillæg

Energitillægget justeres månedsvis på baggrund af forrige måneds olie- og elpriser. Den nedre grænse for energitillægget på nationale pakker er 13,7%, internationale pakker 23,7% og øvrige services 14,7%.​

MånedNationale pakkerInternationale pakker
Øvrige servicesHeraf kapacitetstillæg
Juli 202415,56 %27,42 %16,56 %3,7 %
Juni 202415,53 %27,36 %16,53 %3,7 %

Information om tysk vejafgift

I Tyskland har forbundsregeringen indført vejafgift (MAUT) på flere forbundsveje og motorveje. Det betyder, at alle transporter til, fra og gennem Tyskland pålægges denne afgift.

GLS Denmark tillægger afgiften i prisen for pakker, der sendes gennem Tyskland. Den aktuelle afgift er på 2,03 kr. pr. pakke og fremgår som en selvstændig post på vores fakturaer.