Dieseltillæg og vejskat

Da oliepriser har stor betydning for transportpriser og dermed også for omkostningerne ved pakkedistribution opkræver GLS Denmark opkræver et dieseltillæg.

Oplysninger om dieseltillægget fremgår særskilt og gennemskueligt af GLS' fakturaer.

Dieseltillægget ændres månedsvis og kan bevæge sig i intervallet min. 8 % og maks. 13 % for nationale pakker.
For internationale pakker min. 16 % og maks. 26 % og for øvrige forsendelser min. 9 % og maks. 15 %.

MånedNationale pakkerInternationale pakker
DirectSolution og paller
July 20219,55 %19,10 %10,55 %
Juni 20219,33 %18,66 %10,33 %

Information om tysk vejafgift

I Tyskland har forbundsregeringen indført vejafgift (MAUT) på flere forbundsveje og motorveje. Det betyder, at alle transporter til, fra og gennem Tyskland pålægges denne afgift.

GLS Denmark tillægger afgiften i prisen for pakker, der sendes gennem Tyskland. Den aktuelle afgift er på 1,63 kr. pr. pakke og fremgår som en selvstændig post på vores fakturaer.