Virksomhedsinformation

GLS Denmark A/S
Kokmose 3
6000 Kolding
CVR 10 54 97 44

GLS Express A/S
Kokmose 3
6000 Kolding
CVR 14 41 40 02

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du - som afsender af pakken og privatperson - ønsker at klage over en GLS-afgørelse, kan du indgive din klage over manglende overholdelse af Postloven eller Postbekendtgørelsen til Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V eller via Trafikstyrelsens klageformular https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Post/Styrelsens-arbejde-paa-postomraadet/Klager-over-postvirksomheder (NemID påkrævet), jf. § 20, stk. 2 i Postbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 727 af 24/06/2011 om postbefordring og postvirksomheder).

Ved indgivelse af en klage til GLS skal du angive vores formular til det formål.

GLS lokationer i Dnamark

GLS lokationer i Danmark

Med mange adresser i Danmark er vores tilstedeværelse i hele landet meget synligt. Du kan se vores adresser her.