Za ljudi danes in jutri

Ljudje različnih narodnosti, različnih kultur, religij ali prepričanj delajo za GLS. Spoštovanje in razumevanje med zaposlenimi in partnerji sta pomembni načeli Skupine GLS.
Intenzivna izmenjava podatkov z vsemi prevoznimi partnerji, ki za GLS sodelujejo pri zadnjem koraku procesa - to je pri prevzemu in dostavi paketov, je sestavni del sodelovanja.

Razvoj kadrov je temeljni vidik strategije podjetja GLS, saj poskuša Skupina GLS zagotoviti dolgoročne uspehe podjetja in njegovih zaposlenih.
Poleg tega je zelo pomembno, da vodstvo in zaposleni podpirajo ljudi, ki potrebujejo pomoč. Podjetja GLS po vsej Evropi spodbujajo izbrane pobude v svojem socialnem okolju – prek neposrednega sponzorstva in z zagotavljanjem brezplačnih storitev prevoza.

Usposabljanje in strokovni razvoj

GLS podpira razvoj mladih zaposlenih z dobrim in praktično ustreznim programom usposabljanja. Skupina GLS svojim zaposlenim nudi možnosti individualnega izobraževanja in vodenja.
Na primer v Nemčiji GLS usposablja strokovnjake CEP, IT, strokovnjake za pisarniško komunikacijo in strokovnjake za integracijo IT sistemov. V povezavi z univerzami uporabne znanosti je na voljo dvojni študijski tečaj iz upravljanja logistike in poslovne informatike. Portfelj profesionalnega razvoja zaokroža interni program vodenja podjetja.

Družbene dejavnosti

GLS uporablja svoje državne strukture za podporo izbranim pobudam v vsaki državi. Nacionalne podružnice GLS podpirajo številne dobrodelne projekte z organizacijo regionalnih in državnih pobud.
Sem spadajo brezplačna pošiljka paketov za humanitarne organizacije in sponzorstvo fundacij za ljudi z motnjami v razvoju ali telesno ovirano. Na lokalni ravni skladišča finančno podpirajo številne vrtce, bolnišnice, domove in druge dobrodelne ustanove. Nadaljnje dejavnosti lahko najdete na spletnih straneh hčerinskih družb GLS, pa tudi v poročilu o družbeni odgovornosti skupine.

Sponzoriranje kulture in športa

GLS se kot del sodobne družbe vključuje v športne in kulturne projekte. V nekaterih primerih so ta sponzorstva združena z družbeno zavezanostjo. GLS Belgija na primer sponzorira belgijsko nogometno reprezentanco, osebje, partnerji in invalidi pa so povabljeni na vsako domačo tekmo ekipe.

 
Otroci na kampu Jurček, ki ga sponzorira GLS Slovenia Otroci na kampu Jurček, ki ga sponzorira GLS Slovenia

GLS ponosno sponzorira družbeno odgovorne organizacije

Društvo aktivnega preživljanja počitnic na kmetiji Jurček je bilo ustanovljeno z namenom prispevati h kvalitetnemu in aktivnemu preživljanju počitnic, spodbujati sodelovanje in druženje med člani društva in drugimi sorodnimi organizacijami, združevanju otrok in otrok s posebnimi potrebami ter njihovih
staršev/skrbnikov, prispevati k ozaveščanju širše javnosti o načinu delu (angl. buddy system) in s svojo neprofitno programsko politiko odprtega socialnega prostora podpirati kakovostno, inovativno in slabo raziskovano kulturo.