Informacije o COVID-19

Status: 29. Prosinac 2020.

Napomena:

Obzirom na trenutnu situaciju u Europi te regulama o socijalnom distanciranju za vrijeme COVID-19 pandemije, Zemlje članice GLS grupacije donijele su odluku oko smanjenja maksimalne težine paketa u međunarodnom transportu na 31,5kg, a za Veliku Britaniju do 30kg. Ljubazno Vas molimo da pakete prema inozemnim destinacijama prilagodite novoj odredbi te u slučaju da težina prelazi maksimalnu dozvoljenu, svoje pakete prepakirate.

Paketi koji prelaze gore navedene parametre, biti će vraćeni na adresu pošiljatelja.

Kao pružatelj usluga paketne dostave, GLS je važan element u lancu opskrbe. Trenutna situacija odgovornost koju snosimo čini još jasnijom.

Koja su ograničenja kod međunarodne isporuke paketa?

Obzirom na to da je u većini zemalja EU trenutno na snazi određeni oblik lockdowna te na specifičnosti pojedinih zemalja o tome koje su vrste poslovnih lokacija otvorene, molimo Vas da uz provjeru mogućnosti dostave s primateljima, na pakete svakako stavite napomene o tome da je poslovna lokacija otvorena za dostavu, te da svakako navedete barem jedan kontakt broj telefona primatelja na paketnoj adresnici.

*Austrija (lockdown)

  • Od 22.11 - 17.12 covid ograničenja u Austriji
  • U slučaju isporuke molimo kontaktirajte primatelja kako biste provjerili mogućnosti dostave
  • Za više informacija o ovoj temi cs@gls-croatia.com

Nastavlja li GLS sa prikupom i isporukom paketa?

Shodno obvezi isporuke GLS i dalje izvršava prikup i isporuku Vaših paketa. Molimo Vas da s primateljima Vaših paketa utvrdite žele li prihvatiti paket. Ukoliko je adresa isporuke zatvorena ili nedostupna s obzirom na trenutnu situaciju, odmah ćemo vratiti paket pošiljatelju.

Kako dostava izgleda sa gledišta primatelja?

Potvrda primatelja o preuzimanju paketa putem potpisa na ručni skener jedan od ozbiljnijih opasnosti prenošenja virusa stoga je dana 23. ožujka 2020. GLS donio odluku o uvođenju usluge beskontaktne dostave paketa. Isporuka bez fizičkog kontakta tretira se kao ispravna isporuka i omogućava nesmetanu isporuku Vaših paketa.

Ukoliko primatelj to želi, može dati i suglasnost da se paket ostavi na dogovorenom mjestu.

Kako se trenutna situacija odražava na GLS PaketShop mrežu?

Naši PaketShop-ovi su i dalje otvoreni i dostupni za isporuku i preuzimanje paketa. Niže možete pronaći sve dostupne PaketShop lokacije u Vašoj blizini:

Pronađi PaketShop

Koje mjere prevencije GLS poduzima s ciljem suzbijanja daljnjeg širenja virusa?

Trudimo se zaštiti zdravlje svih koji su uključeni u naše poslovanje i osigurati cjelokupnu logistiku isporuke paketa. Primijenili smo odgovarajuće mjere sukladno službenim smjernicama i preporukama vlasti, a istima ćemo se, po potrebi, i dalje prilagođavati u najkraćem roku.

Mjere uključuju:

  • Opremanje svih lokacija i opskrbljivanje svih zaposlenika, prijevoznih partnera i kurira odgovarajućim dezinfekcijskim i drugim zaštitnim sredstvima.
  • Stroga provedba potrebnih higijenskih mjera u svim područjima.
  • Nema putnih aktivnosti; sastanci i konferencije odvijaju se telefonski ili putem video komunikacije.
  • Implementacija kućnog ureda kod administrativnih aktivnosti.
  • Za naše pošiljatelje i primatelje nudimo mogućnost beskontaktne dostave.
  • Kontinuirano pratimo relevantna kretanja i odmah po potrebi poduzimamo potrebne mjere

Novi logo na maski
Beskontaktna isporuka

Zbog intenzivnog širenja COVID-19 koronavirusa u Europi i Hrvatskoj, a sa ciljem zaštite zdravlja kurira, pošiljatelja i primatelja, GLS Croatia od 23. ožujka 2020. uvodi privremenu preventivnu mjeru isporuke bez potpisa.

Uslugu može pisano naručiti ugovorni partner GLS Croatia, kao i primatelj paketa. Usluga se može naručiti e-mailom ili putem FDS sučelja za upravljanje isporukom (Delivery manager). U slučaju isporuke bez kontakta, primatelj ne unosi potpis u skener, umjesto njega kurir unosi ime i prezime primatelja, a u polju potpisa unosi kod usluge (CLD).

Usluga beskontaktne isporuke je besplatna, ne zaračunava se dodatna naknada.